AVE ART Ostrava>Aktuality>Erasmus days 2020

Erasmus days 2020

16/10/2020

16. 10. 2020 proběhl na škole 2. ročník AVE ART Erasmus day

Cílem oslav bylo zviditelnit jednotlivé projekty realizované školou v rámci programu Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu pro všechny zapojené. I když nám letošní situace Covid-19 neumožnila osobní přítomnost žáků a žáků základních škol, došlo k realizaci on-line oslav aktivit programu Erasmus+.

Program byl bohatý a zahrnoval:

1) výtvarnou činnost: vizuálně zpracovat logo Erasmus +, tématicky rozvinout dané logo Erasmus+ formou fotografie, ilustrace, grafiky. Poté se vybrali 3 žáci s nejlepším zpracováním z každého ročníku, kteří budou oceněni. Z prací bude vytvořen plakát/banner.

Proběhlo vyhodnocení prací žáků, které vznikaly v průběhu akce a z každého ročníku byly stanoveny tři vítězné práce (obrázky jsou dle ročníků a vítězných prací, tzn. první tři loga jsou práce žáků 1. ročníku na 1. - 3. místě). Vítězům gratulujeme.

1.ročník: 1. místo Alexandra Stračánková                            2. ročník: 1. místo Emma Dušková

                 2. místo Damián Anndreev                                                        2. místo Kateřina Juřicová

                 3. místo Barbora Johnová                                                          3. místo Romana Horáková/David Výtisk

3. ročník: 1. místo Veronika Pěronková                                 4. ročník: 1. místo Wojciech Hanzel

                 2. místo Klára Kochová                                                               2. místo Matyáš Hančil

                 3. místo Karolína Fedičová                                                         3. místo Daniel Himlar


2) přednášku: „Erasmus+ na škole AVE ART“ - žáci byli seznámeni s projekty Erasmus+, které proběhly na škole, a které budou realizovány ve školním roce 2020/2021

3) přednášku: „Vše o EU a Erasmus+“ představila p. Fonioková z Eurocentra Ostrava 

Přednáška Time to move

4) aktivitu Europass dokumenty: „Jak napsat motivační dopis v angličtině“

5) přednášku a kvízy: „Evropská unie v kostce“ 


 

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava