AVE ART Ostrava>Aktuality>Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia

Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia

25/6/2022

V pátek 24. června se konala závěrečná konference k projektu "Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia", na které došlo k shrnutí celoročních bohatých aktivit pro pedagogické pracovníky v oblasti duševního zdraví.

První část byla věnována vzdělávání pedagogů, do které se zapojilo 98 učitelů ze 4 zapojených škol z České a Slovenské republiky. Vzdělávání bylo realizováno zážitkovou formou prostřednictvím online platformy ZOOM. Každý pedagog se mohl zapojit do tří témat vzdělávání v délce 8 hodin a jednalo se o:

1) Rozvoj klíčových kompetencí učitele jako faktor duševního zdraví (osobnost učitele, profesionalita učitele, rozvoj osobnosti učitele).

2) Mezilidské vztahy jako faktor duševního zdraví (komunikace).

3) Techniky a triky jako cesta k duševnímu zdraví (zátěžové situace, psychohygiena a relaxační techniky).

V návaznosti na vzdělávání pedagogů věnované problematice duševního zdraví měli pedagogové možnost přihlásit se na individuální hodinové konzultace s odborníkem. 

Souhrnné vyhodnocení zpětné vazby ke skupinovému vzdělávání pedagogických pracovníků

Druhá část konference byla věnována vytvořené webové stránce pro pedagogické pracovníkyUCITELBEZSTRESU.CZ.

Tento význačný výstup projektu má dvě stěžejní funkce, které naplňuje, a i když projekt k 30. 6. skončí, tak bude naplňovat dále:

1) prostor pro setkávání komunity pedagogů (sdílení různých situací ze školního prostředí, výměna zkušeností při řešení problémů, vzájemná motivace k řešení, sdílení příběhů ze školního prostředí, získávání pocitu sounáležitosti, získání pohledu či pomoci od odborníka) - https://www.ucitelbezstresu.cz/pribehy-ucitelu/https://www.ucitelbezstresu.cz/pravidelna-setkani/

2) zprostředkovat zdroje pro nalezení duševní rovnováhy (postupy a možnosti co dělat pro udržení nebo získání duševní pohody, přehled organizací, které se zabývají duševním zdravím, kontakty pomoci v krizových situacích, literatura, videa a podcasty) - https://www.ucitelbezstresu.cz/uroven-pomoci/prevence/https://www.ucitelbezstresu.cz/dalsi-zdroje-pomoci/


Na konferenci jsme se kromě základních informací o projektu a jeho výstupech věnovali i tématu neformálního vzdělávání pedagogů v oblasti duševního zdraví v SR a ČR a samozřejmě nemohla chybět diskuze o této problematice.


   

Děkujeme organizaci K.A.B.A. Slovensko (zájmové sdružení právnických osob) za oslovení a zapojení naší školy jako partnera CZ do tohoto smysluplného projektu, jehož výstupy jsou určeny pedagogickým pracovníkům v oblasti duševního zdraví. 

Našim společným a hlavním cílem bylo vytvořit podporu pro učitele v jejich každodenní náročné pedagogické činnosti. A závěrem citát amerického filozofa Sidneyho Hooka

„Každý, kdo si vzpomíná na své vzdělávání, pamatuje si učitele. Ne metody a techniky. Učitel je srdcem vzdělávacího systému“. 

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny