AVE ART Ostrava>Projekty>Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia

Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia

5/9/2021

AVE ART Ostrava je hlavním českým partnerem organizace K.A.B.A. Slovensko a to v projektu "Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia" spolufinancovaného z Fondu malých projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika. Realizace projektu probíhala od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.

Projekt řeší problematiku duševního zdraví a psychické pohody pedagogů prostřednictvím osobnostního rozvoje a emocionální inteligence přes on-line vzdělávání a výměnu zkušeností pedagogů a odborníků na vzniklé online platformě https://www.ucitelbezstresu.cz/. Partneři identifikovali potřebu rozvoje v této oblasti nejen z důvodu pandemie, ale i z důvodu zvyšujících se nároků na pedagogické pracovníky. 

Našim společným a hlavním cílem bylo vytvořit podporu pro učitele v jejich každodenní náročné pedagogické činnosti.  

Výstupy projektu:

1) vzdělávání pedagogických pracovníků 

Do vzdělávání se zapojilo 98 učitelů ze 4 zapojených škol z České a Slovenské republiky. Vzdělávání bylo realizováno zážitkovou formou prostřednictvím online platformy ZOOM. Každý pedagog se mohl zapojit do tří témat vzdělávání v délce 8 hodin a jednalo se o:

a) Rozvoj klíčových kompetencí učitele jako faktor duševního zdraví (osobnost učitele, profesionalita učitele, rozvoj osobnosti učitele).

b) Mezilidské vztahy jako faktor duševního zdraví (komunikace).

c) Techniky a triky jako cesta k duševnímu zdraví (zátěžové situace, psychohygiena a relaxační techniky).

V návaznosti na vzdělávání pedagogů věnované problematice duševního zdraví měli pedagogové možnost přihlásit se na individuální hodinové konzultace s odborníkem. 

Souhrnné vyhodnocení zpětné vazby ke skupinovému vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání bylo zaměřeno na získání nástrojů pro zvládnutí situací jak v pracovním, tak soukromém životě, zlepšení komunikace s žáky, rodiči, kolegy, vedením, uvědoměním si potřeby rozvoje osobnosti, snížení stresu díky získaným kompetencím, zlepšení duševní pohody, akceptace nových situací a snížení stresu z nového. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) platforma pro pedagogické pracovníky https://www.ucitelbezstresu.cz/

Tento význačný výstup projektu má dvě stěžejní funkce, které naplňuje, a i když projekt k 30. 6. skončil, tak bude naplňovat dále:

a) prostor pro setkávání komunity pedagogů - sdílení různých situací ze školního prostředí, výměna zkušeností při řešení problémů, vzájemná motivace k řešení, sdílení příběhů ze školního prostředí, získávání pocitu sounáležitosti, získání pohledu či pomoci od odborníka - https://www.ucitelbezstresu.cz/pribehy-ucitelu/https://www.ucitelbezstresu.cz/pravidelna-setkani/

b) zprostředkovat zdroje pro nalezení duševní rovnováhy - postupy a možnosti co dělat pro udržení nebo získání duševní pohody, přehled organizací, které se zabývají duševním zdravím, kontakty pomoci v krizových situacích, literatura, videa a podcasty - https://www.ucitelbezstresu.cz/uroven-pomoci/prevence/https://www.ucitelbezstresu.cz/dalsi-zdroje-pomoci/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí, která se konala v pátek 24. června v kině Moskva ve městě Martin od 10.00 do 14.00 hod. Došlo k shrnutí celoročních bohatých aktivit pro pedagogické pracovníky v oblasti duševního zdraví, zpětné vazby od učitelů a představení výstupů projektu. Na konferenci jsme se kromě projektu věnovali i tématu neformálního vzdělávání pedagogů v oblasti duševního zdraví v SR a ČR a samozřejmě nemohla chybět diskuze o této problematice.

Shrnující informace o projektu  


Děkujeme organizaci K.A.B.A. Slovensko (zájmové sdružení právnických osob) za oslovení a zapojení naší školy jako partnera CZ do tohoto smysluplného projektu, jehož výstupy jsou určeny pedagogickým pracovníkům v oblasti duševního zdraví. 

Zároveň si velmi vážíme spolupráce s dalšími školami a výměny zkušeností mezi pedagogy z České a Slovenské republiky, které byly velmi přínosné a obohacující.

Spolupracující instituce: https://www.ucitelbezstresu.cz/o-nas/

 

        


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny