AVE ART Ostrava>Projekty>Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia

Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia

5/9/2021

AVE ART Ostrava je hlavním českým partnerem organizace K.A.B.A. Slovensko a to v projektu "Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia" spolufinancovaného z Fondu malých projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.

Jedním z cílů projektu je vytvoření online platformy pro pedagogy jako místa pro výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe, vzájemné motivace a společného hledání způsobů v rámci řešení problémů, se kterými se střetávají v rámci svojí školní praxe. 

Platforma má být taktéž místem, kde pedagogové najdou informace, které jim pomůžou v rozhodování při řešení konfliktů nebo zátěžových situacích.

Součástí projektu je i on-line vzdělávání pedagogických pracovníků ve třech oblastech (8 hodin):

1) Rozvoj klíčových kompetencí učitele jako faktor duševního zdraví (osobnost učitele, profesionalita učitele, rozvoj osobnosti učitele).

2) Mezilidské vztahy jako faktor duševního zdraví (komunikace).

3) Techniky a triky jako cesta k duševnímu zdraví (zátěžové situace, psychohygiena a relaxační techniky).

 

Kromě výše uvedených aktivit má pedagog možnost využít odborníka/poradce, který bude reagovat na dotazy, problémy od pedagogů.

 

Na projektu spolupracujeme s pedagogy dalších českých a slovenských škol:

 

                    

Obchodná akadémia Martin

Stredná priemyselná škola technická Martin

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

        


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava