AVE ART Ostrava>Projekty>Zvyšme svou bezpečnost v kyberprostředí

Zvyšme svou bezpečnost v kyberprostředí

30/7/2021

Od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021 realizovala škola projekt „Zvyšme svou bezpečnost v kyberprostředí“, který zahrnoval soubor preventivních aktivit realizovaných ve školním roce 2020/2021 a jejich hlavním cílem bylo rozšířit povědomí o nebezpečí v kyberprostoru. Preventivní aktivity byly zaměřeny na žáky školy, rodiče, pedagogy a širokou veřejnost.

V průběhu projektu měli žáci čtyři webináře na témata:

 • kyberšikana,
 • netolismus,
 • kyberkliminalita,
 • nebezpečí sociálních sítí.

Zároveň žáci v předmětech Základy společenských věd a Jazyka českého vytvářeli ve skupinách prezentace na téma nebezpečí v on-line prostředí. V týdnu od 19. do 23. 4. si žáci vyzkoušeli "Test závislosti na internetu", aby věděli, zda je jejich čas trávený na internetu v normě, či nikoliv. 

 TEST ZÁVISLOSTI NA INTERNETU

Pro rodiče se nám podařilo zajistit dvě přednášky a to v listopadu na téma "Kyberšikana" realizovanou Poradnou pro primární prevenci, z.s. a v dubnu na téma "Nebezpečné výzvy v online prostředí" realizovanou organizací Renarkon, o.p.s.

Pedagogové školy prošli uceleným blokem:  Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a školských zřízeních v rámci DVPP, akreditováno MŠMT ČR, č.j.: MSMT-7034/2018-1-339. Program DVPP proběhl v měsících 10,11/2020. A současně se zapojili do projektu "Kraje pro bezpečný internet".  

Součástí projektu byla i výtvarná činnost žáků dle jejich vlastního uchopení tématu:

 • Žáci 3. ročníku oboru Grafický design navázali svou tvorbou na výtvarně zajímavé téma „(Ne)bezpečný internet“, které ztvárňovali jako volné grafiky tradiční technikou čárového leptu. Stejné téma zároveň realizovali jako informační letáčky v grafických editorech. Ty svým příběhem varují ohroženou skupinu před možnými riziky a situacemi.
 • Žáci 3. ročníku oboru Motion design vytvářeli komiksy na téma "Šikana".
 • Žáci 2. ročníku oboru Motion design za zaměřili na bannery na web upozorňující na bezpečné chování na internetu.
 • Žáci 2. ročníku oboru Grafický design vytvářejí práce technikou čárového leptu a akvatintou s tématem "Didaktická pomůcka - jak seznámit uživatele sociálních sítí s díly starých mistrů". Práce budou zveřejněné v polovině května.
 • Žáci 2. a 3. ročníků vytvářeli v předmětu Počítačová grafika plakáty s tématem "3 výhody a 3 nevýhody kyberprostoru". Zveřejnění plánujeme začátkem června.

Další aktivity projektu:

 • putovní výstava vytvořených prací ve školním roce 2021/2022 po základních školách
 • nákup literatury a filmů do knihovny školy,
 • soutěže pro žáky,
 • a další doprovodné aktivity (promítání filmů, kvízy, besedy, prezentace žáků, apod.)

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny