AVE ART Ostrava>Projekty>Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání II

Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání II

30/8/2021

Projekt "Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání II" byl zaměřen na kombinaci několika šablon využitých na škole ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021. Jednalo se o:

1) Zapojení odborníka z praxe do výuky: žáci 2. - 4. ročníku se setkávali s rodilým mluvčím v hodinách jazyka anglického v rozsahu 16 výukových hodin/ročník a zároveň měli žáci možnost mít workshop s odborníkem z praxe a to například se specialistou na on-line marketing, CNC frézu nebo webovou reklamu.

2) Doučování žáků: žáci 1. - 4. ročníku využili možnost doučování v maturitních předmětech Jazyk český, Jazyk anglický a Dějiny výtvarné kultury.

3) Kariérový poradce - od 1. 5. 2018 působí na naší škole kariérový poradce. Tuto činnost zajišťuje paní Mgr. Romana Jackson. Smyslem je podpora žáků při řešení jejich problémů na profesní a vzdělávací dráze. Věříme, že ve spolupráci s dalšími pedagogy školy dojde k pomoci rozhodování žáků při výběru vyšší odborné či vysoké školy jak v ČR, tak v zahraničí. Práce kariérového poradce zahrnuje také doporučení vhodných informačních zdrojů, poradenství v návaznosti na žákovu profesní orientaci a poradenské potřeby pro úspěšné zařazení na trhu práce po ukončení středoškolského studia.

Zajímavé odkazy kariérového poradenství:

Studuj na vysoké škole!!!

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Průmyslový design

Chceš studovat vysokou školu v zahraničí?

Gaudeamus

4) Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

5) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků.

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny