AVE ART Ostrava>Projekty>Školní podnikatelský inkubátor

Školní podnikatelský inkubátor

30/3/2012

O projektu

Smyslem projektu bylo vytvoření vzdělávacího modulu nazvaného Školní podnikatelský inkubátor, jenž je uřčen žákům středních škol. Projekt směřoval na předávání informací, dovedností v podnikatelské oblasti, čímž přispěl ke zvýšení ekonomické gramotnosti žáků středních škol. Projektem jsme se snažili usnadnit mladým lidem vstup na trh práce především v podobě osob samostatně výdělečně činných. Součástí projektu bylo školení 32 pedagogických pracovníků v oblasti využívání moderních výukových metod s interaktivní technikou, což vedlo ke zvýšení počítačové gramotnosti u pedagogických pracovníků a následně u samotných žáků.

Realizace projektu probíhala v období od 2. 11. 2009 do 30. 3. 2012

V rámci projektu vzniklo:

  • 90 didaktických pomůcek,
  • metodický manuál pro práci s ICT,
  • vzdělávací přednášky zaměřené na ICT oblast,
  • příručka "Jak začít podnikat"
  • e-learningové vzdělávaní pro žáky středních škol, které můžete využít v rámci vlastní výuky včetně testovacích otázek.

Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny