AVE ART Ostrava>Projekty>Škola 21. století

Škola 21. století

30/6/2010

 V rámci projektu "Škola 21. století" dochází k vybudování čtyř kmenových učeben, jejichž vybavení bude odpovídat požadavkům současné doby. Záměrem projektu je usnadnit mladým lidem vstup na trh práce v podobě modernizovaných učeben, jejichž hlavním smyslem je, aby žáci používali jako samozřejmost moderních výukových prostředků se zapojením e-learningu, multimediálních aplikací a interaktivní techniky. žáci budou využívat učebny s připojením k internetu ve výuce, při které budou aktivně zapojeni při vyhledávání informací a při řešení zadaných úkolů. Počítačové vybavení budou moci studenti využívat také o přestávkách i po ukončení výuky ke svému dalšímu vzdělávání. Učebna bude připravena pro implementaci moderních výukových metod, e- learningových a multimediálních aplikací do výuky.

Speciální sklopné lavice žákům umožní efektivně pracovat také na svých odborných úkolech, případně mohou být učebny využity také k výuce odborných předmětů.

Vše by mělo směřovat ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu a k zamezení zvyšování nezaměstnanosti absolventů.

Základní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit čtyři kmenové učebny pro všeobecné předměty (s možností výuky odborných předmětů), které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání. Cílem je přispět tak ke snadnějšímu vstupu mladých lidí na trh práce. Cíle projektu: 1) vytvořit čtyři kmenové učebny pro všeobecné vzdělání (s možností výuky odborných předmětů), které budou odpovídat současným požadavkům a moderním výukovým metodám. Bude se jednat o kmenové učebny 1. 2. 3. a 4. ročníku. Učebny budou vybaveny interaktivní technikou s ozvučením, katedrou, speciálními nastavitelnými sklopnými lavicemi se židlemi a stoly s osobními počítači určeným pro práci s internetem. Učebny budou připraveny pro implementaci e-learningových a multimediálních aplikací a pro zavedení moderních výukových metod. Všechny učebny budou modernizovány současně.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny