AVE ART Ostrava>Projekty>První socha Karla Kryla v České republice

První socha Karla Kryla v České republice

1/7/2018

Dne 27. 6. 2018, v 16.00 hod. byla před budovou Českého rozhlasu v Ostravě, na ul. Dr. Šmerala č. 2 slavnostně odhalena socha Karla Kryla, čímž byl naplněn projekt vybudování památníku Karla Kryla. Akce trvala jednu hodinu a moderovala ji Mgr. Dagmar Misařová, redaktorka ČRO.

Jedná se o komplexní a co možná nejvýstižnější zachycení jeho osobnosti, ale zároveň i o symboliku některých jeho postojů. Karel Kryl je zde zobrazen jako člověk, který právě opustil budovu rozhlasu a chystá se na cestu. Zmenšení postavy vychází jednak z charakteru a možností místa, ale je i symbolikou „malého jednotlivce“, který se nesmazatelně zapsal do naší historie jako bojovník proti totalitě a bojovník se zlem obecně. Tedy motiv odhodlanosti, kdy se jedinec nebojí vykročit z davu. 

Socha svou kompozicí a použitým materiálem vytváří interakci s divákem a okolím. Chodník před budovou se stal parterem sochy, která umožňuje divákovi, aby se zastavil na chodníku a zamyslel se nad historií. Sloup se stává částečně zrcadlem, ve kterém se odráží i celý okolní prostor, který je i zde symbolem odrazu místa, historie a plynutí času. Socha – sloup v blízkosti rozhlasového média může být i symbolem svobody slova a demokracie jako takové a spolu s motivem zrcadlení koresponduje s ideou pravdy. Odraz okolí může navozovat i myšlenku pomíjivosti, ke které odkazuje i motiv hodinek na Krylově ruce.

V den odhalení sochy vysílal ČRO  celodenní program „Den s Karlem Krylem“.

Vlastního odhalení se zúčastnil bratr Jan Kryl, členka rady města Ostravy Mgr. Marcela Mrózková Heříková, autor sochy MgA. David Moješčík, místostarosta MOaP Dalibor Mouka, ředitel ČRO Josef Podstata a ředitel AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o. Ing. Jaroslav Prokop a přibližně 300 diváků.    

Při této příležitosti byl natočen dokumentární film zachycující průběh vzniku tohoto uměleckého díla, který vznikl díky podpoře Moravské Ostravy a Přívozu. Podívejte se na dokument na našem youtube kanálu - youtube AVE ART Ostrava.

Realizaci první sochy Karla Kryla v České republice připravila, díky dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy a za podpory Moravské Ostravy a Přívozu, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola AVE ART Ostrava. Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny