AVE ART Ostrava>Projekty>Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

1/11/2021

Projekt OKAP II vedený po číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi.

AVE ART Ostrava je jednou z partnerských organizací a naplňování naplánovaných aktivit je stanoveno na období 1.11. 2021 až 31. 10. 2023.  Mezi hlavní podporované aktivity školy patří odborné vzdělávání s důrazem na spolupráci s firemním prostředím a kariérové poradenství.

loga projektu

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny