AVE ART Ostrava>Projekty>Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace

31/12/2015

V oblasti dalšího vzdělávání se škola zapojila do pilotování profesních kvalifikací spadajících do Národní soustavy kvalifikací.

Točíř keramiky: realizace březen 2014 – červen 2014

V rámci projektu UNIV 3 se škola zapojila do pilotování profesní kvalifikace „Točíř keramiky“ vedené pod kódem kvalifikace 28-007-H. Do pilotování profesní kvalifikace bylo zapojeno 5 vybraných osob, kteří získali nové odborné způsobilosti ve čtyřech povinných modulech: Orientace v normách a postup práce, Točení, Opracování polotovaru a Sušení, výpal, kvalita (blíže kvalifikační standard na stránkách www.narodnikvalifikace.cz). Profesní kvalifikace je rozdělena na teoretickou a praktickou výuku v celkovém rozsahu 200 výukových hodin.

Designér koupelen: realizace červenec 2014 – únor 2015

V rámci projektu UNIV 3 se škola zapojila do pilotování profesní kvalifikace „Designér koupelen“ vedené pod kódem kvalifikace 28-046-N. Do pilotování profesní kvalifikace bylo zapojeno 8 vybraných osob, kteří získali nové odborné způsobilosti v šesti povinných modulech: Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, Obkladové materiály a zařizovací předměty koupelen, Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů koupelen, Grafická vizualizace, dispoziční, materiálové a barevné řešení interiéru, Vypracování návrhu realizace, rozpočtu a časového harmonogramu architektonického řešení interiéru, Péče o zákazníka, poradenství a komunikace s dodavateli, kvalita (blíže kvalifikační standard na stránkách www.narodnikvalifikace.cz). Profesní kvalifikace je rozdělena na teoretickou a praktickou výuku v celkovém rozsahu 158 výukových hodin.

Art grafik: realizace červen 2015 – červenec 2015

V rámci projektu UNIV 3 se škola zapojila do pilotování profesní kvalifikace „Art grafik“ vedené pod kódem kvalifikace 34-017-H. Do pilotování profesní kvalifikace bylo zapojeno osm vybraných osob, kteří získali nové odborné způsobilosti v osmi povinných modulech: Marketing a reklama, Vektorová grafika, Bitmapová grafika, Normy a typografická pravidla sazby a úpravy textů, Tisk s využitím výpočetní techniky, Tvorba webové prezentace, Tvorba multimediální prezentace, Příprava zakázky. Profesní kvalifikace je rozdělena na teoretickou a praktickou výuku v celkovém rozsahu 110 výukových hodin.

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho ukončení je v říjnu 2015.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

    1. 1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
    2. 2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
    3. 3. modernizovat proces akreditací
    4. 4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny