AVE ART Ostrava>Projekty>Příměstské tábory

Příměstské tábory

30/6/2018

Škola získala dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci příměstských táborů, které probíhají od letních prázdnin 2016. Záměrem projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000293, který je spolufinancován Evropskou unií, je zajistit rodičům hlídání dětí v době, kdy pracují (pracovní poměr, dohody nebo OSVČ), navštěvují rekvalifikační kurz nebo si hledají práci.

Příměstské tábory jsou určeny pro děti navštěvující 1. stupeň základní školy a mají převážně výtvarný charakter. Účast je pro vybranou skupinu ZDARMA, rodič bude hradit pouze stravu (svačinu, oběd, svačinu) a celodenní pitný režim v ceně 140,-Kč/den. Je možná i varianta, že rodič zajistí stravu dítěti a tábor bude bez poplatku na stravu.

Příměstské tábory budou probíhat v následujících termínech vždy pro 15 dětí/termín:

11. 7. – 15. 7. 2016 18. 7. - 22. 7. 2016

15. 8. – 19. 8. 2016 22. 8. – 26. 8. 2016

6. 3. - 10. 3. 2017 10. 7. - 14. 7. 2017

17. 7. - 21. 7. 2017 14. 8. - 18. 8. 2017

21. 8. - 25. 8. 2017 12. 3. - 16. 3. 2018

Program probíhá v ateliérech a na zahradě školy. Harmonogram dne je následující: příchod dětí od 7.00 do 8.30 hod, 8.30 – 10.00 aktivity, 10.00 – 10.30 svačina, 10.30 – 12.00 aktivity, 12.00 – 13.30 oběd a odpolední klid (čtení nebo pohádka v kině školy), 13.30 – 14.30 aktivity, 14.30 – 15.00 svačina, 15.00 – 17.00 aktivity a předání dětí rodičům.

Pokud budete mít zájem, prosím o vyplnění předběžné přihlášky a její zaslání na email:stehlikova.aveart@email.cz. Následně Vám bude rozeslána potřebná dokumentace, která je podmínkou účasti v projektu a jedná se především o Přihlášku, Potvrzení o postavení rodičů na trhu práce, Smlouvu o účasti dítěte na příměstském táboře, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, apod. Předběžné přihlášky budou přijímány dle data registrace a v momentě naplnění, bude tvořena skupina náhradníků.

Průběh příměstských táborů můžete shlédnout ve fotogalerie nazvané Příměstký tábor.

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Stehlíková

koordinátor projektu

Tel.: 605218079


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny