AVE ART Ostrava>Projekty>Odborné učebny dalšího vzdělávání

Odborné učebny dalšího vzdělávání

30/8/2021

Smyslem projektu "Odborné učebny dalšího vzdělávání" je zvýšit úroveň celoživotního vzdělávání a napomoci prostřednictvím praktických zkušeností a odpovídajícím technologiím ke snadnější integraci účastníků dalšího vzdělávání na trh práce. Došlo k vybudování 3 specializovaných odborných učeben pro rekvalifikační kurzy Grafický designér/Motion design, Zahradní návrhář a Interiérový designér včetně rekonstrukce stávajících prostor. Učebny jsou rovněž využity i pro neformální vzdělávání dětí (kroužky).

1) Specializované pracoviště pro rekvalifikační kurz Grafický design/Motion design (v roce 2020):

Využití učebny:

 • rekvalifikační kurz v rozsahu 250 výukových hodin (září 2021 - květen 2022)
 • spolupráce s firemním prostředím - IČ 87501503 (v červnu 2022 a v září 2022 se uskutečnily konzultační dny v rozsahu 7 hod/den, lektorská činnost v počtu 100 výukových hodin, školení lektorů a jejich příprava na rekvalifikační kurz proběhlo v září 2022 v hodinové dotaci 7 hod)
 • příměstský tábor - červenec a srpen 2022
 • kroužek Animátor, Grafik 

Vybavení učebny:

 • 15 ks interaktivního displeje Wacom
 • 15 ks PC + 1 ks PC pro ovládání střihů
 • 15 ks bezdrátových klávesnic a myší
 • software TV Paint
 • 1 ks monitoru
 • 1 ks fotoaparátu
 • 2 ks objektivu (základní a rozšířený)
 • 2 ks osvětlení
 • 1 ks pracovní stůl 
 • 1 ks katedra
 • 14 ks PC stůl 
 • 15 ks židlí

2) Specializované pracoviště pro rekvalifikační kurz Zahradní návrhář (v roce 2021):

Využití učebny:

 • rekvalifikační kurz v rozsahu 300 výukových hodin (září 2021 - květen 2022)
 • spolupráce s firemním prostředím - IČ 76266991 (v červnu 2022 a v září 2022 se uskutečnily konzultační dny v rozsahu 7 hod/den, lektorská činnost v počtu 110 výukových hodin, školení lektorů a jejich příprava na rekvalifikační kurz proběhlo v září 2022 v hodinové dotaci 7 hod)
 • příměstský tábor - červenec a srpen 2022
 • kroužek Návrhář 

Vybavení učebny:

 • 12 ks notebooků
 • 6 ks návrhářských stolů
 • 1ks dataprojektoru
 • 1 ks katedra
 • 1 ks tiskárna 
 • 12 ks židlí

 

3) Specializované pracoviště pro rekvalifikační kurz Interiérový designér (v roce 2021):

Využití učebny:

 • rekvalifikační kurz v rozsahu 260 výukových hodin (září 2021 - květen 2022)
 • spolupráce s firemním prostředím - IČ 76152502 (v červnu 2022 a v září 2022 se uskutečnily konzultační dny v rozsahu 7 hod/den, lektorská činnost v počtu 80 výukových hodin, školení lektorů a jejich příprava na rekvalifikační kurz proběhlo v září 2022 v hodinové dotaci 7 hod)
 • příměstský tábor - červenec a srpen 2022
 • kroužek Návrhář 

Vybavení učebny:

 • 15 ks notebooků
 • 16 ks 3D myší
 • 1 ks 3D brýle pro virtuální vizualizaci prostoru
 • 16 ks PC stolů
 • 1ks interaktivní tabule a dataprojektor
 • 1 ks lektorský PC a monitor
 • 1 ks tiskárna 
 • 16 ks židlí

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny