AVE ART Ostrava>Projekty>Modernizace výuky

Modernizace výuky

19/8/2014

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových vzdělávacích metod a postupů zajistit zvýšení kvality vzdělávacího procesu na střední škole. Tohoto cíle jsme dosáhli prostřednictvím kombinace pěti zvolených šablon: 

1) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
2) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (pro obory Grafický design, Animovaný film, Design interiérů)
3) praktické vyučování (pro obory Grafický design, Animovaný film, Design interiérů)
4) Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
5) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

V rámci projektu došlo k propojení pěti šablon, což bude směřovat k maximálnímu přenosu praktických informací a dovedností v oborech, které žáci studují. Bude docházek k přenosu teoretických informací na základě praktických ukázek, konkrétních zakázek, interaktivity didaktických pomůcek (pro snadnější zapamatování), návody při používání speciálních softwarů, apod. Projekt bude zacílen především na obory: Grafický design, Animovaný film se základy grafiky, Design interiérů. Dojde k vytvoření několika sad vzdělávacích podkladů, které budou aplikovány ve výuce, což bude směřovat ke zkvalitnění vzdělávání. Zároveň bude žákům zajištěna odborná praxe ve firmách.

Realizace projektu: 1.9. 2012 – 19.8. 2014


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny