AVE ART Ostrava>Projekty>Modernizace školy AVE ART Ostrava

Modernizace školy AVE ART Ostrava

31/12/2022

V rámci projektu "Modernizace školy AVE ART Ostrava" došlo k vybudování dvou specializovaných učeben pro žáky střední školy a studenty vyšší odborné školy, jeho realizace probíhala od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.  Jedná se o školní televizní studio a přednáškovou učebnu, jejichž vybavení odpovídá současným moderním technologickým a softwarovým požadavkům. Smyslem projektu je zvýšit úroveň vzdělávání a napomoci prostřednictvím praktických zkušeností a odpovídajícím technologiím ke snadnější integraci mladých lidí na trh práce, ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou.

Projekt je spolufinancován z 85% prostředky z EU a celková částka na realizaci činí 1 899 500,-Kč.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny