AVE ART Ostrava>Projekty>Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání

Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání

31/8/2018

Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání

Projekt "Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání" je zaměřen na kombinaci několika šablon a ve školním roce 2017-2019 došlo k:

1) Zapojení odborníka z praxe do výuky - žáci 2. - 4. ročníku se setkávali s rodilým mluvčím v hodinách jazyka anglického v rozsahu 16 výukových hodin/ročník.

2) Doučování žáků - žáci 3. a 4. ročníku využili možnost doučování v předmětech Jazyk český, Jazyk anglický a Dějiny výtvarné kultury.

3) Kariérový poradce - od 1. 5. 2018 působí na naší škole kariérový poradce. Tuto činnost zajišťuje paní Mgr. Romana Jackson. Smyslem je podpora žáků při řešení jejich problémů na profesní a vzdělávací dráze. Věříme, že ve spolupráci s dalšími pedagogy školy dojde k pomoci rozhodování žáků při výběru vyšší odborné či vysoké školy jak v ČR, tak v zahraničí. Práce kariérového poradce zahrnuje také doporučení vhodných informačních zdrojů, poradenství v návaznosti na žákovu profesní orientaci a poradenské potřeby pro úspěšné zařazení na trhu práce po ukončení středoškolského studia.

4) Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

5) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny