AVE ART Ostrava>Projekty>Certifikát Erasmus+ VET Mobility Charter

Certifikát Erasmus+ VET Mobility Charter

31/12/2020

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole Domem zahraniční spolupráce udělen Certifikát Erasmus+ VET Mobility Charter (v letošním roce získalo certifikát sedm škol z ČR a v roce 2015 čtyři školy).

AVE ART Ostrava spolupracuje se středními uměleckými školami především polskými a slovenskými. Do mezinárodních odborných mobilit je vždy zapojeno 10 – 15 žáků školy z 2. - 4. ročníku, kteří po ukončení stáže obdrží dokument Europass Mobility (http://www.europass.cz/co-je-europass/), jenž dokládá získání jedinečných odborných znalostí a dovedností. 

Značný umělecký přínos odborných mobilit školu motivuje k novým projektům určeným žákům a pedagogickým pracovníkům školy.

Získané dovednosti a výsledky mobilit škola nechala zpracovat do jednotné brožury zahrnující realizované zahraniční odborné stáže v rámci programu Leonardo da Vinci a Erasmus +. Podívejte se krásné výstupy žáků školy: Souhrnná brožura Erasmus+


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny