AVE ART Ostrava>Aktuality>Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

27/4/2020

Výuka výtvarného oboru, v uměleckých ateliérech, na Základní umělecké škole probíhá od 12. 5. 2020.

Výuka žáků hudebního oboru bude probíhat i nadále dle individuální domluvy s vyučujícím. 

V den nástupu je nutné s sebou donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Žák, který podepsané čestné prohlášení nepřinese, nebude do vnitřních prostor školy vpuštěn a škola nebere za něj zodpovědnost.

Každý žák musí mít s sebou dvě roušky a igelitový sáček.

Ústa zakrytá rouškou a 2 m odstup je nutné dodržovat:

  • při cestě do školy a ze školy,
  • před školou,
  • ve společných prostorách školy (šatny, chodby, jídelna apod.).

 

Před příchodem žáka do školy je nutné se seznámit s Organizací osobní přítomnosti žáků ve škole a bezpečnostní pokyny

 

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava