AVE ART Ostrava>Aktuality>Zájemci o studium

Zájemci o studium

18/11/2020

Virtuální prohlídka školy

Zájemci o studium uměleckých oborů podávají přihlášku na střední školu do 30. 11. Na přihlášce musí být zapsáné a základní školou potvrzené výsledky ze 7. a 8. ročníku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Každému, kdo podá přihlášku ve stanoveném termínu, zašleme pozvánku na přijímací a talentové zkoušky s podrobnými informacemi o průběhu zkoušky, a to nejpozději 14 dnů před datem konání.

Termín konání 1. kola talentových zkoušek:

  1. termín 11. 1. 2021

Talentová zkouška zahrnuje čtyři disciplíny:

1. Kresba hlavy

2. Kresba zátiší

3. Modelování

4. Domácí práce

 

Přihláška do oborů s talentovou zkouškou

Školní vzdělávací program "Grafický design": 82-41-M/05 Grafický design - 10 žáků 

Školní vzdělávací program "Motion design": 82-41-M/05 Grafický design - 10 žáků

Školní vzdělávací program "Design interiéru": 82-41-M/11 Design interiéru - 10 žáků

Školní vzdělávací program " Umělecké kovářství": 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - 7 žáků

Školní vzdělávací program "Průmyslový design": 82-41-M/04 Průmyslový design - 10 žáků

Školní vzdělávací program "Design užitkových výrobků": 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - 7 žáků

 

Lékařský posudek ke stažení ZDE 

 

Roční školné na obor činí 24 000,-Kč.  Školné lze hradit v ročních, pololetních nebo měsíčních platbách.  Škola má Stipendijní program s platnosti od 1. 9. 2016, jehož podmínky jsou uvedené na stránkách školy - http://ssus.aveart.cz/studium/stipendijni-program/ 

 

 

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny