AVE ART Ostrava>Aktuality>Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

10/9/2021

Letošní zahájení školního roku proběhlo 3. září v ateliérech a zahradě naší školy Ave Art. Tématem letošního roku se stal Experiment – stopa pohybu. Východiskem byla vzpomínka na zesnulého výtvarníka Reného Hábla a jeho bratra Patrika Hábla, který je malířem krajiny vlastní mysli. Zaznamenává stopy pohybu – minulosti, budoucnosti, meditace.

V úvodní prezentaci, kterou připravila MgA Veronika Opavská, byli žáci seznámeni s uměním po roce 1945 u nás i ve světě. Abstraktní malba se dostává do popředí. Má různé tendence a netvoří organizovanou skupinu: hra s gesty, barvou, štětci, různé nástroje a ne-malířský materiál, velké formáty, eliminace figurativních konkrétních prvků. Umělci se opírají o své nitro, skrze které popisují realitu. V Evropě vzniká ,,Tašismus“ - vliv východního umění, japonská kaligrafie, vnitřní meditace. "Komponuje se s rozumem". Využívá se různých nástrojů: hřebenů, vějířů, metlí, stříkání barev (z pistole). Představitelem byl Hans Hartung. V USA se jedná o Abstraktní Expresionismus. Má nefigurativní jazyk, uvolněný rukopis a gesta. Důležitá je spontánnost umělce a řízená práce s náhodou. Používají se velké formáty. Mluvilo se o Pollockovi a jeho rytmicky stříkaných obrovských plátnech. Vladimír Boudník z ČSSR pracoval v 60. letech 20 stol. Jeho tvorba se stala reakcí na komunistický režim. Vytvořil tzv. EXPLOSIONALISMUS. Boudník si dal za úkol vzbudit a zdokonalit v lidech představivost, aby si na základě asociace byli schopni aktivně přeměnit šedé a oprýskané zdi velkoměsta v obrazové galerie. Obkresloval skvrny na zdech a chodnících, a dokresloval je podle toho, co mu připomínaly. Ze současníků byl vybrán Patrik Hábl a rodák našeho kraje Jakub Špaňhel.

Žáci byli rozděleni do čtyř skupin po ročnících a po hodině se střídali na čtyřech stanovištích, kde si vyzkoušeli techniku kresby či malby podle daného autora. Na každém stanovišti byli dva pedagogové, kteří připravili workshop ve výtvarné technice, která odpovídá danému umělci. Žáci si tak mohli postupně vyzkoušet u MgA Barbory Frankové Boudníkovo obkreslování skvrn a frotáže, které dokreslili podle vlastních asociací. Nebo na stanovišti MgA Kateřiny Wilczkové tancovali na různé druhy hudby po velkém papíře s nohama namočenýma do barvy. Jako Pollock stříkali a cákali rytmicky barevnými štětci a kelímky po velkých lepenkách. Stejně jako Jakub Špaňhel u oltářního obrazu pro kostel sv. Ducha v Zábřehu si žáci mohli obout kolečkové brusle u Mgr. Martiny Filipové a vytvářet tak barevnou dlouhou stopu. Na zahradě si vyzkoušeli kaligrafii s Mgr. Julií Máchallovou širokými štětci.

Jak si to žáci užívali, můžete sledovat na krátkém videu a fotografiích.

Mgr. Michaela Kopřivová, koordinátorka projektuMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny