AVE ART Ostrava>Aktuality>Workshop projektové platformy

Workshop projektové platformy

My Street Films14/1/2020

Cílem workshopu: seznámení žáků 2. a 3. ročníku oboru Motion design s médiem dokumentu, rozšířit jejich představu o pojetí (podobě) dokumentu, vytvořit námět pro dokument, seznámit žáky s chronologií přípravy dokumentu a vlastní realizací v rámci časového harmonogramu.   

Lektoři: Tereza Reichová a Vladimír Turner

Program:

16. 12. Dopoledne: projekce dokumentů v kinosálku školy, brainstorming: námět dokumentu. Odpoledne: brainstorming: třídění nápadů, cizelování námětu + plán realizace

17. 12. Dopoledne: seznámení žáků s kamerou (digitálním fotoaparátem). Skupinová tvorba jednotlivých záběrů – obrazů v oblasti školy a Vítkovic. Odpoledne: realizace inscenovaných záběrů v centru Ostravy, před nákupním centrem Karolina.

18. 12. Dopoledne: skupina a) realizace chybějících záběrů, skupina b) seznámení se s technikou zvuku, zvukové dotáčky a následuje přesunutí dat do střižny. Odpoledne: realizace hrubého střihu + základní montáže zvuku, vzniká základní podoba studentského filmu „Mlíko“

Zhodnocení:  Ústředním tématem letošního workshopu byla „DIVNOST“. Téma krystalizovalo během rozhovorů se žáky a vedoucím oboru již během výuky před termínem samotné akce. Lektoři tedy přišli mezi žáky již obeznámeni s možným tématem, které následně představili jako možnost směřování praktické činnosti. Během dopoledního brainstormingu následovala projekce příspěvků z internetu v režii samotných žáků, během níž žáci postupně definovali slovo „divnost“, pracovali s jeho významem a vzájemně sdíleli nové podněty.  Jakmile bylo jasné, že toto téma berou takříkajíc „za své“, došlo na vymýšlení jednotlivých situací, které téma filmovými prostředky zobrazí.

Následující den žáci s lektory zinscenovali jednotlivé obrazy a pořídili jejich záznam. Zvláštností natáčení byla paradoxně naprostá nepředvídatelnost, jak jednotlivé akce budou vypadat – a zapojí-li se náhodní kolemjdoucí. Celé natáčení tedy chvílemi vypadalo jako happening drobných performancí, jejichž hlavní aktéři (žáci, kteří si danou akci vymysleli a sami v ní účinkovali) postupně překonávali vnitřní bariéry ostychu, nedůtklivosti a někteří v sobě objevili zcela nové horizonty.  Příští den probíhala projekce jednotlivých akci ve školním kinosálku ve znamení sebepřijetí a katarze. Název dokumentu „Mlíko“ souzní v kontextu nahodilosti jednotlivých akcí s duchem dada. Avšak ve skutečnosti je drobným mementem natočeného záběru, který byl z výsledné metráže vystřižen. Jeho tajemství pak není předmětem této zprávy.

Výsledný projekt „Mlíko“: je vizuálně obrazová sekvence na téma „divnost“. A spíše než studií významu jde o sled her, obrazů a situací, které těží z charakteru prostředí, dovedností i odvahy žáků a reakcí náhodných kolemjdoucích. Čistou montáž a výsledný render zajistí lektoři a finální podoba dokumentu bude zaslána.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava