AVE ART Ostrava>Aktuality>Vzájemná spolupráce je základ

Vzájemná spolupráce je základ

17/6/2019

Projekt "Odborné učebny odpovídající trhu práce" je zaměřen na zvýšení úrovně vzdělávání u žáků školy prostřednictvím získávání praktických zkušeností odpovídajícím technologiím trhu práce a následnou snadnější integraci mladých lidí na trh práce prostřednictvím vybudování 5 specializovaných pracovišť:

1) Specializované pracoviště pro obory Grafický design a Motion design

2) Specializované pracoviště pro obor Průmyslový design

3) Specializované pracoviště pro obor Interiérový design

4) Specializované pracoviště pro obor Umělecké kovářství

5) Učebna ICT

Více o projektu: https://aveart.cz/odborne-ucebny-odpovidajici-trhu-prace/

Důležitou součástí projektu je spolupráce s různými vzdělávacími institucemi a firmami od roku 2016 do roku 2024.

Spolupráce s firmami je zaměřena na předávání praktických zkušeností a dovedností formou konzultačních dnů a workshopů. Záměrem aktivit je zvyšovat kvalitu vzdělávání a zlepšovat uplatnění absolventů AVE ART Ostrava na trhu práce v návaznosti na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 

Spolupracující firmy: 

IČ: 04987250

IČ: 75842670

Další významnou spolupracující institucí je Vysoká škola Báňská-Technická univerzita, Fakulta materiálově-technologická, katedra metalurgie a slévárenství, která poskytuje odborné konzultace v uměleckořemeslné oblasti a realizaci workshopů pro žáky školy, které jsou zaměřené na poznatky o výrobě odlitků s následnou praktickou ukázkou. 


A v neposlední řadě zahrnuje projekt spolupráci s pěti školami, pro jejichž žáky připravujeme projektové dny s cílem představit žákům konkrétní náplň a uplatnění absolventů uměleckoprůmyslových oborů.  Spolupracující školy:

Základní škola Hello

Základní škola T. G. Masaryka, příspěvková organizace 

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Gymnázium Hello

 

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava