AVE ART Ostrava>Aktuality>Výtvarná příprava v online vzdělávání

Výtvarná příprava v online vzdělávání

15/3/2021

Průřez prací žáků 1. ročníku oboru grafika. V hodinách výtvarné přípravy se žáci zaměřují na studijní kresbu podle předlohy. Učí se zobrazovat perspektivu geometrických těles a konstrukci elips válcovitých předmětů. Nacvičují různé způsoby modelace objemů a to v různých kresebných technikách. Hlavním námětem je zátiší zpracované tužkou, uhlem a tuží ve skutečné velikosti.

Od 12 obrázku (žlutá látka) se jedná o práce žáků oborů animace, design interiérů, průmyslového designu a uměleckých kovářů. 


Průřez prací žáků 2. ročníku obor grafika a animace. V hodinách výtvarné přípravy se žáci po určitou dobu věnovali akrylové malbě. Nejprve si míchali barvy na paletě a vytvářeli si tak vlastní vzorníky. Dalším úkolem byla studijní malba ovoce jako zvětšenina. Žáci oboru animace následně "své" ovoce metamorfovali  do nových podob. Jejich fantazijní malba je volná. Rize studijní malbu zpracovali grafici v tématu monochromní zátiší.


Mgr. Filipová, pedagog


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny