AVE ART Ostrava>Aktuality>Slavnostní zahájení výstavy "Mapování"

Slavnostní zahájení výstavy "Mapování"

1/10/2021

Ve čtvrtek 30. září byla slavnostně zahájená výstava výtvarných prací našich žáků Mapování v atriu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Hladnově. Výstava se skládá z koláží autoportrétů, objektů map, šatů a kabelek, také z artworků – map imaginárního světa, které vytvořili žáci 2. ročníku a grafici 3. ročníku. Výstava potrvá do listopadu. Zahájení bylo spojeno s úvodní přednáškou Matematická kartografie – jak mohou výpočty konkurovat umělecké fantazii a tvořivosti, kterou pro žáky naší školy a další hosty připravil a odpřednášel pan Ing. Radek Dušek, Ph. D. zástupce vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Žáci se na přednášce mimo jiné dozvěděli, jak se dívat na mapy, že Země není ,,placatá“ a stejně tak mapy nevytvářejí jen obdélníky, ale různé obrazce, třeba jako  slupky od pomeranče. A také už víme, z jakých map se učí děti na americkém kontinentě.

V závěru přednášky byly vyhlášeny nejlepší práce z každé kategorie, a jejich autorům byl katedrou předán diplom a finanční odměna.

Kategorie: 1) Autoportrét v koláži  -  Emma Dušková

                   2) Kabelka  -  Lenka Belanská

                   3) Šaty  -  Magdaléna Zezulová

                   4) Artwork, mapa imaginárního světa  -  Valerie Kutuzova

                   5) Mapa jako objekt  -  Marek Jablonski

 

Pan ředitel Prokop převzal z rukou pana Duška Velkou knihu o mapách jako poděkování za kreativní výstavu. Bude k nahlédnutí v knihovně naší školy.

 V atriu fakulty pak zaznělo vtipné hudební vystoupení sester Austových. V duetu s názvem Žertovný souboj předvedla houslové variace Daniela Austová a její sestra Andrea ji ,,oponovala“ hudebními kousky na akordeon. Michaela Kopřivová přivítala všechny účastníky a Martina Filipová pohovořila o výstavě a o tom, jak vystavené práce vznikaly. Před přípitkem pan ředitel přečetl děkovný dopis zaslaný naší škole od prezidenta České kartografické společnosti prof. Ing. Václav Talhofera, CSc., který výstavu viděl a v dopise ocenil její kvality. Nabídl spolupráci a možnosti dalšího vystavení prací.

Velké díky zaznělo panu Duškovi, který přišel s nápadem takovou výstavu vytvořit, poskytl pro ni krásné zrekonstruované atrium fakulty, zorganizoval slavnostní zahájení výstavy, připravil přednášku, zajistil občerstvení a odměny s diplomem pro žáky za nejlepší práce v jednotlivých kategoriích. Z jeho strany přišla také nabídka další spolupráce pro uskutečnění navazujících nebo nových výstav našich žáků.

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat Mgr. Martině Filipové za probuzení myšlenky prvotního konceptu koláží ze starých map a jejího zpracování se žáky, za adjustaci prací a instalaci působivé výstavy. Díky patří i dalším kolegyním – Mgr. Julii Machallové a  MgA. Barboře Frankové  za  obohacení výstavy vytvořením prací se svými žáky.

Mgr. Michaela Kopřivová


Výstava Mapování byla instalována v červnu na Přírodovědecké fakultě OV a čeká na svoji vernisáž. Koncept výstavy je ušit na míru pro katedru kartografie. Právě odtud vzešel první impuls k tvoření - darováním starých vyřazených map. Tento graficky zajímavý materiál nás inspiroval k výtvarné recyklaci map.

Projekt mapování jsme zahrnuli do klauzurních prací, ve kterých studenti 2. ročníku obor grafika, vnímali fragmenty map jako určitou barevnou paletu. Technikou koláže - mapáže pak velmi kreativně zpracovali vlastní autoportréty. Jejich spolužáci z oboru animace navrhovali design kabelek, které povrchově upravovali technikou chiasmáže - polepováním stříhaných či natrhaných map. Studenti z oboru průmyslový a interiérový design tvořili objekty na téma slepé mapy. Instalaci tak oživují papírové reliéfy a dřevěné puzzle. Grafici z 3. ročníku tvarovali mapy skládáním, prostříháním, nebo muchláním papíru. "Ušili" z nich velmi nápadité modely šatů přímo na krejčovské panny. Výstavu doplňují artworky. Animátoři 2. ročníku na nich navrhli mapy fiktivních světů a jejich obyvatel.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny