AVE ART Ostrava>Aktuality>3. kolo talentových zkoušek

3. kolo talentových zkoušek

11/2/2022

Ředitel školy AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o, vyhlašuje 3. kolo talentových zkoušek dne 21. 2. 2022 od 8.00 hod.

 Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/06     Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - 2 žáky

82-41-M/12     Design užitkových výrobků - 6 žáků

82-41-M/04     Průmyslový design - 4 žáků

 

Přihlášky zašlete poštou nebo na e-mail studijnireferent@aveart.cz.

PŘIHLÁŠKA

 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2022/2023

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria vycházejí z výsledků talentové zkoušky. Součástí talentové zkoušky je hodnocení min. 10 kusů donesených domácích prací odevzdaných v den talentových zkoušek ve složce, ideálně zaměřené dle oboru, na který se uchazeč hlásí. Možná je i fotodokumentace. Hodnotí se také forma prezentace vlastní tvorby. Práce je možné konzultovat po domluvě ve dnech otevřených dveří.

Talentová zkouška zahrnuje čtyři disciplíny:

  1. Kresba hlavy
  2. Kresba zátiší
  3. Modelování
  4. Domácí práce

Bodové hodnocení talentové zkoušky (kresba hlavy, kresba zátiší, modelování, domácí práce):

Maximum získaných bodů                 60 bodů

Minimum získaných bodů                  28 bodů 

  • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, kterou konají všichni uchazeči.
  • Uchazeč vykonal úspěšně talentovou zkoušku při dosažení 28 bodů a více.
  • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
  • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky.

Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava