AVE ART Ostrava>Aktuality>Výsledky talentových zkoušek VOŠ 2021/2022

Výsledky talentových zkoušek VOŠ 2021/2022

15/6/2021

Výsledky talentových zkoušek VOŠ 2021/2022 - 1. kolo

Podle § 59, § 60, § 165 odst 2 písm.f a 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 

O přijetí budete informování e-mailem. Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno e-mailem a doporučenou poštou.

Další kolo talentových zkoušek se koná 24. 8. 2021. Do 17. 8. 2021 příjem přihlášek a portfolií s domácími pracemi.

Výsledky talentových zkoušek 15. a 17. 6. 2021


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava