AVE ART Ostrava>Aktuality>Výstava v galerii Konírna

Výstava v galerii Konírna

1/4/2022

Vernisáž v Lipníku nad Bečvou

Slavnostní zahájení výstavy k dvacetiletému výročí existence školy AVE ART Ostrava proběhlo dne 31. 3. 2022 v 16.00 hod v galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou. V úvodním slovu přivítal všechny hosty starosta Lipníku Miloslav Přikryl. Připomněl dlouholetou tradici spolupráce školy AVE ART a města Lipníku na kovářských sympóziích.

Vzácným hostem byla PhDr. Jaroslava Wenigerová, která dlouhodobě sleduje školu AVE ART, a jak sama uvedla, líbila se jí v jejích počátcích prezentace školy na venek. Pracovala 30 let pro školství jako náměstkyně Hejtmana Evžena Tošenovského a sehrála klíčovou roli při rozběhu oborů Interiérový design a Animovaný film. Pomáhala s realizací nápadů školy, které reagují na potřeby trhu práce. Nyní je paní Wenigerová místopředsedkyní Rady České tiskové kanceláře a školám v Moravskoslezském kraji pomáhá stále. Našim žákyním 4. ročníku oboru Grafický design, se kterými se setkala při prohlížení vystavených prací žáků na vernisáži, udělala neplánovanou krátkou přednášku o tom, jak v životě a ve společnosti uspět. Děvčata se tak mohla setkat tváří v tvář s mistrovstvím slova a profesionalitou paní Wenigerové. Mezi hlavními myšlenkami se objevila témata jako jsou -  tvrdá práce na sobě, drive, úcta k seniornímu věku a úsměv na tváři.

Pan ředitel Jaroslav Prokop vzpomněl začátky školy a poděkoval těm, kteří pomáhali jak se vznikem školy, tak s realizací této výstavy.

Umělecký zástupce ředitele školy Marek Břuska také poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci výstavy, krátce pohovořil o vzniku spolupráce na kovářských sympoziích a o tom, jak výstava vznikala. Také přivítal hosty – zástupce Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO, s níž naše škola podepsala v letošním roce Memorandum o spolupráci.

Paní Renata Polcarová ze Střediska volného času v Lipníku mile poukázala na přátelskou a tvůrčí atmosféru mezi žáky a vyučujícími během instalace výstavy. Představila děvčata z UP Olomouc, která následně zahrála na kytary několik úryvků našich hudebních velikánů. Pozvala také přítomné na pohoštění, které připravilo město Lipník přímo v Konírně a Zámecké kavárně, které jsou propojené.

Kromě hostů a místních přijeli na vernisáž také žáci naší školy – třetí ročník a čtvrťačky z oboru Grafický design.

V Konírně se prezentují všechny obory školy. Výstava reflektuje práce žáků posledních let, zastoupeny jsou však práce i starší. Je zde také nainstalována ve zkrácené verzi úspěšná výstava Mapování, která zdobila zrekonstruovaný centrální prostor Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Poděkování patří za instalaci výstavy Alici Brůnové, Marku Břuskovi a žákům 2. a 4. ročníku oboru Grafický design, kteří nám s instalací pomáhali, a také kolegům, kteří se postarali o výběr nejlepších reprezentujících prací.

Udělejte si výlet do Lipníku, navštivte nedaleký hrad Helfštýn a potěšte se naší krásnou výstavou v Konírně na zámku. Výstava potrvá do konce května.

 Mgr. Michaela KopřivováMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava