AVE ART Ostrava>Aktuality>Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

10/4/2017

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+.
Podmínkou pro studium je středoškolské vzdělání. Přednášejí akademičtí pracovníci i odborníci z praxe.
• Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí.
• Výuka – zpravidla 2 vyučovací hodiny jednou týdně.
• Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu a bude mu vydáno osvědčení na slavnostní promoci.
Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.


MODULY STUDIA

1. semestr 
Vnitřní krása člověka – jak na to? 
Umění v nás – tvůrčí ateliér

2. semestr
Základy práce na PC
Nástrahy na spotřebitele

3. semestr 
Cizí jazyk
(angličtina, němčina, čínština, španělština)

4. semestr 
EU dříve a dnes
Umění / Psychologie / Historie

Bližší informace naleznete na http://www.kzoj.cz/cz/page-univerzita-tretiho-veku/

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny