AVE ART Ostrava>Aktuality>Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací

7/11/2018

Filip Deák, další z našich úspěšných absolventů oboru Průmyslový design, byl přijat ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Zde je několik užitečných informací pro naše studenty, za což Filipovi moc děkuji. RJ

UTB ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací (FMK)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je veřejná vysoká škola univerzitního typu ve Zlíně, má šest samostatných fakult v rámci kraje. Nabízí studium ekonomických, humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů. Univerzita nabízí třístupňové studium založené na kreditovém systému ECTS (European Credit Transfer System), absolventi UTB získávají celoevropsky uznávaný Diploma supplement. Univerzita získala od Evropské komise certifikát Diploma Supplement Label a má též certifikát ECTS Label.

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta se nachází nedaleko centra. Je to nová budova s moderním vybavením. Nabízí zde 11 oborů. Na dni otevřených dveří jsem si fakultu okamžitě zamiloval. Ne jen díky prostředí v jakém se nachází, ale také jednotlivými ateliéry, které jsou moderně zařízeny a vzájemně kooperují na některých projektech. Jde vidět, že škola se snaží rozvíjet potencionál svých studentů. 

Proč sis vybral digitální design?

Digitální design jsem si zvolil, protože je to jediný obor, který má takto přesné zaměření na rozdíl od ostatních škol, kde je většinou jen grafika jako celek. Obor je specifický v tom, že se zaměřuje především na moderní média a internet. Myslím, že do budoucna bude mít tento obor vysoké uplatnění na trhu a bude o něj velký zájem.

Jak ses připravoval na přijímačky? 

Po zapsání se na přijímací zkoušky jsem obdržel několik emailů s informacemi a pokyny. Měl jsem donést portfolio s domácími pracemi. Jako student umělecké střední školy jsem měl v tomto trochu výhodu. I přesto že jsem měl nějaké množství prací ze školy, musel jsem si část dodělat, abych splňoval určený počet. Je dobré si na to vyčlenit několik dní až týdnů.
Samozřejmě je taky důležitá prezentace portfolia, takže jsem si práce zpracoval digitálně a nechal vytisknout a svázat v tiskárně.

Přiblížíš nám průběh přijímacího řízení?

Přijímací řízení je dvoukolové. V prvním kole ráno donesete ukázat své portfolio a odpoledne jsou vyhlášeny výsledky.

První kolo

Do prvního kola nastoupilo cca 40 uchazečů. Dopředu byla dána specifika a struktura portfolia na každý obor. Na digitální design muselo obsahovat ručně kreslené práce, grafický i digitální design a volnou tvorbu. Odpoledne jsou u recepce vylepeny seznamy s postupujícími do dalšího kola. Většinou postoupí zhruba 15 lidí.

Druhé kolo

Druhé kolo už je třídenní. Je tedy nutné si zařídit vlastní ubytování na tuto dobu. Vhodné jsou například koleje, kde jsem také bydlel.

V roce 2018 pro všechny postupující začal od 9:00 písemný test v budově U4. Poté probíhaly úkoly tvůrčí zkoušky již v budově U16, kde se konalo 1. kolo přijímací zkoušky. 
Budova U4 sídlí na ulici Štefánikova 2431, 760 01 Zlín. Písemný test byl rozdělen na dvě části. První byla zaměřena na znalosti z oboru a druhá na historii umění. Každoročně se testy obsahově moc neliší, takže doporučuju si vyzkoušet ty z minulých let.

Následné práce byly zkouškou kresby, zdatnosti grafických programů a taky toho, jak si časově dokáže uchazeč rozvrhnout práci. Úkoly byly: Kresba interiéru, návrh plakátu, návrh kampaně a aplikace.

Z druhého kola už postupuje většina uchazečů (tentokrát 9).

Vyhlášení výsledků

Výsledky byly vyhlášeny online. Každému uchazeči byl zaslán email s odkazem na výsledky a porovnání s ostatními (anonymně – místo jména vygenerovaný číselný kód).

Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně patří mezi 3 % nejlepších školy v oblasti střední a východní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. Vyplývá to ze žebříčku, který zveřejnila respektovaná britská společnost Quacquarelli Symonds (QS) Ranking.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny