AVE ART Ostrava>Aktuality>Umělecké techniky- mezinárodní mobility žáků

Umělecké techniky- mezinárodní mobility žáků

Erasmus+15/10/2019

Ve školním roce 2019/2020 realizuje projekt programu Erasmus+ vedený pod názvem "Umělecké techniky". Projekt je rozdělen na dvě odborné mobility realizované v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020. První mobilita bude probíhat na partnerské škole La Escuela de Arte de Sevilla v období od 26. 1. do 14. 2. 2020. Mobility se zúčastní 9 žáků z 2. – 4. ročníků, kteří budou získávat nové znalosti a dovednosti v oborech Umělecké techniky aplikované na zeď (murální technika), ateliér keramických obkladů (4 žáci) a Umělecké smaltování (5 žáků). Druhá mezinárodní odborná mobilita bude uskutečněna na partnerské škole Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hamré, Slovenská republika. Žáci se zúčastní mobility v oboru Výtvarné zpracovaní kovů a drahých kamenů - technika cízelování v počtu 6 osob z 2. - 4. ročníků a pedagogický doprovod. Žáci získají nové vědomosti a dovednosti v období od 26. 1. do 14. 2. 2020.  

Bližší informace o školách nalezneta na webových stránkách: http://escueladeartedesevilla.es/ a http://ssushh.sk/uvod/

 

Na mezinárodní mobility připravované školou se přihlásilo celkem 34 žáků školy a z toho bylo vybráno 9 žáků, kteří se zúčastní mobility na partnerské škole La Escuela de Arte de Sevilla, Španělsko a 6 žáků se podívá a něco naučí na partnerské škole Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hamré, Slovenská republika. Každá mobilita má stanoveny dva náhradníky. 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁKU

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ - 1. LIST

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ - 2. LIST

Kritéria výběru 9 žáků včetně 2 náhradníků - škola La Escuela de Arte de Sevilla:

  • žák 2. - 4. ročníku bez zdravotního omezení (kritérium bez bodového hodnocení),
  • Motivační dopis v českém jazyce (samostatně napsaný, nepočítá se pár vět uvedených v mailu), jehož součástí musí být informace týkající se níže uvedených skutečností: motivace žáka k účasti, účast v soutěžích, prezentace školy, vysoké hodnocení klauzurní práce, spolupráce na projektech, apod. Můžete se nechat inspirovat - https://studentmag.topzine.cz/prinasime-vzor-jak-napsat-motivacni-dopis-pro-studium-v-zahranici/), 
  • výtvarné hodnocení: přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučeni odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.), žák během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.),
  • prospěch, školní docházka a chování,
  • úroveň jazyka anglického.

 

Kritéria výběru 6 žáků včetně 2 náhradníků - Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hamré:

  • žák 2. - 4. ročníku bez zdravotního omezení (kritérium bez bodového hodnocení),
  • Motivační dopis v českém jazyce (samostatně napsaný, nepočítá se pár vět uvedených v mailu), jehož součástí musí být informace týkající se níže uvedených skutečností: motivace žáka k účasti, účast v soutěžích, prezentace školy, vysoké hodnocení klauzurní práce, spolupráce na projektech, apod. Můžete se nechat inspirovat - https://studentmag.topzine.cz/prinasime-vzor-jak-napsat-motivacni-dopis-pro-studium-v-zahranici/), 
  • výtvarné hodnocení: přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučeni odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.), žák během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.),
  • prospěch, školní docházka a chování.

 

Každé kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů (1 nejlabší X 5 nejlepší) a všechna kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí. 

Pokud máte zájem, posílejte své motivační dopisy na email: stehlikova.aveart@email.cz do 29. 9. 2019. V prvním říjnovém týdnu budou zveřejněni vybraní žáci, kteří budou na informační schůzce blíže seznámeni s podmínkami a organizací zahračničních mobilit. 

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je zlepšení dovedností, znalostí a kompetencí osob v počátečním odborném vzdělání a žák kromě získání jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží: Certifikát ECVET od partnerské školy, Europass mobility, Europass  dodatek k osvědčení.

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole Domem zahraniční spolupráce udělen Certifikát Erasmus+ VET Mobility Charter (celkem získalo certifikát 11 škol z ČR). Více o mezinárodních odborných stáží školy na http://ssus.aveart.cz/mezinarodni-odborne-staze/


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny