AVE ART Ostrava>Aktuality>Podpora duševního zdraví a bezpečného klimatu ve třídě

Podpora duševního zdraví a bezpečného klimatu ve třídě

17/3/2022

Ve dnech 15. a 16. 3. probíhaly ve třídách 1. - 3. ročníku navazující preventivní programy "Klima třídy 2", které si pro žáky připravilo Centrum primární prevence Renarkon. Dle zpětné vazby si programy žáci užili a upevnili své vztahy ve třídě, což bylo cílem aktivity. 

Zároveň probíhal ve třídě 1. ročníku workshop zaměřený na Arteterapii, kterého se postupně účastní všichni žáci školy (workshop připravujeme ještě pro žáky 2. a 3. ročníku). A proč je vlastě arteterapie součástí projektu "Podpora duševního zdraví a bezpečného klimatu ve třídě"?

Arteterapie představuje uměleckou terapii, tzn. léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá součástí jiných psychoterapeutických směrů, jindy je pojímána jako svébytný obor.

2 základní proudy arteterapie:

 • terapie uměním, která klade důraz na léčebný potenciál samotné tvůrčí činnosti.
 • artpsychoterapie, při které jsou výtvory a prožitky z procesu tvorby dále psychoterapeuticky zpracovávány.

Podstatné je si uvědomit, že arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace. Pro její realizaci není potřeba umět kreslit, ale mít chuť otevřít se vlastní kreativitě a radosti z tvoření. Arteterapie směřuje:

 • k psychické pohodě a tím zlepšení psychické kondice,
 • k vytvoření pozitivní emoce a energie,
 • k zamezení působení stresu,
 • k zlepšení komunikačních schopností.

Právě možnost svobodně a radostně se výtvarně vyjádřit pak přispívá k pocitu uvolnění a osvobození.

Více o arteterapii

 

Základní informace o preventivním projektu 2021/2022:

Preventivní projekt školy zahrnuje soubor aktivit realizovaných ve školním roce 2021/2022 a jejich hlavním cílem je podpora duševního zdraví a bezpečného klimatu ve třídě. Preventivní aktivity jsou připravené pro žáky, pedagogy, ale i pro rodiče a širokou veřejnost.

Do projektových aktivit jsou zapojené organizace Nevypusť dušhttps://nevypustdusi.cz/ a Centrum primární prevence Renarkon, o.p. https://www.renarkon.cz/centrum-primarni-prevence

Hlavní aktivity projektu jsou:

 • 4x 5-ti hodinový workshop „Duševní zdraví“ pro žáky školy (realizace 10-11/2021),
 • webinář pro pedagogy (realizace 12/2021),
 • 4x preventivní program „Klima třídy 1“ a „Klima třídy 2“ pro žáky školy,
 • výtvarné techniky využívané v arteterapii,
 • výtvarná tvorba žáků,
 • nákup literatury, časopisů, filmů do školní knihovny (9-10/2021),
 • a další aktivity, které budou nabízeny v průběhu realizace projektu.

Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny