AVE ART Ostrava>Aktuality>Slavnostní vyřazení maturantů 23/24

Slavnostní vyřazení maturantů 23/24

6/6/2024

V pátek 7. června se konalo na zahradě školy slavnostní vyřazení maturantů školního roku 2023/2024. Po slavnostním zahájení převzali letošní absolventi z rukou ředitele Ing. Jaroslava Prokopa a třídní učitelky Mgr. Romany Jackson svá maturitní vysvědčení. Následovalo předání Europassů mobility dvanácti žákům, kteří se během svého studia zúčastnili jedné z pěti realizovaných stáží na partnerských školách/firmách ve Španělsku, Slovensku a Norsku. Nechybělo ani ocenění ředitele školy za dobré studijní výsledky, které obdrželo pět maturantů. Před ukončením slavnostního vyřazení si slovo vzali žáci školy, které bylo zakončeno poděkováním vyučujícím.  

Všem absolventům přejeme do dalšího studia, pracovního i osobního života mnoho úspěchů, štěstí i odvahy.

 

V týdnu od 27. do 31. 5. 2024 probíhala maturitní zkouška, která byla plná nervozity, tažených otázek, přípravy, ústního zkoušení a obhajob maturitních prací. Maturanti své znalosti úspěšně obhájili před zkušební komisí a dne 7. 6. 2024 v 10 hodin je čeká slavnostní vyřazení maturantů na zahradě školy.

Všichni jste srdečně zváni!Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny