AVE ART Ostrava>Aktuality>Seznamovací plenér 1.ročník

Seznamovací plenér 1.ročník

25/9/2019

Linie a hranice

Ve dnech 9. – 13. září proběhl na zámku v Bartošovicích a jeho okolí plenér prvního ročníku. Žáci byli ubytováni na zámku a v průběhu týdne tvořili v zámecké zahradě a přilehlém okolí v půvabné obci Bartošovice.  

Účastníci plenéru postupně rozvíjeli tematický celek Linie a hranice. Hranice těla a uvědomění si jeho linie, hranice ploch vnímaných jejími celky a kontrasty, hranice a linie v prostředí kolem nás, oděv jako hranice mezi tělem a okolím. Seznámili se s linií jako jedním z prvků výtvarného jazyka.

Propojili jsme kresbu, malbu, objektovou tvorbu s textilní a land  artem, a nakonec tato hra vyústila v happening – náhodné rozvíjení děje a konceptu.

Střídali jsme techniky lavírované tuše s akvarelem, vyzkoušeli jsme si formovat veřejný prostor objektovou tvorbou skrze přírodní materiály okolí.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do skupin a vyzváni ke sběru přírodnin, byly jim zadány první výtvarné úkoly, prostřednictvím, kterých se seznámili se základními výrazovými prostředky a výtvarným materiálem. Jednotlivé skupiny se vystřídaly na úkolech, které se dotkly všech oblastí plánované, plenérové tvorby. Kresba, prostorová práce s papírem a alternativní tisková frotáž se staly úvodní bránou k tvorbě v následujících dnech.

Následující den si vyzkoušeli malbu tuší, doplněnou kresbou dřívkem. Žáci kontinuálně navázali na předešlou kresbu přírodnin. S překvapením přistupovali k práci, po původním ostychu, kreativně.

Třetí den se žáci věnovali objektové tvorbě v přírodě. Tkaní přírodnin na stromech bylo pro ně něco nového a každá skupina to pojala trochu jinak. Někdo využil dva kmeny vedle sebe, někdo tkal ve větvích. Výsledné objekty utkaných trav, slámy, kytek, listů, bobulí a dalších přírodnin ozvláštnily prostor zahrady kolem zámku. Takto se žáci seznámili i s land artovou tvorbou, kdy svým zásahem změnili tvar krajiny - v jejich případě parku. Celodenní práce vyústila v happeningovou akci, kdy obyvatelé Bartošovic sledovali vývoj tvorby od nošení slámy v pytlích až po výplet slaměné brány před zámkem. Brána byla s kruhovým průhledem, ve kterém se žáci fotili. Připravili tak atraktivní stanoviště pro svatebčany, kteří se v sobotu sešli v zámeckém parku. Po dokončení práce měli žáci za úkol se s daným objektem vyfotografovat. Tvořili instalace s bílým papírovým torzem lidského těla, které si vytvořili předem, aby je oblékali do utkaných přírodnin. Vývoj tvorby se však začal stáčet jiným směrem a utkané „látky“ nám přišlo líto stříhat ze stromů a větví. Proto jsme zvolili instalace, kde torza oblečená na žácích pózovala za nebo před objektem.  Žáci si při focení těchto instalací užili mnoho legrace a tzv. se „vyřádili“ a uplatnili svoji fantazii a tvůrčí invenci.

Kromě objektové, land artové a happeningové tvorby měl třetí den i sociální a adaptační charakter, protože žáci byli rozděleni pro práci do nehomogenních skupin, aby se lépe poznali i s těmi, se kterými se doposud blíže neseznámili. Vznikly tak situace nekonformní, někdy vtipné a někdy něžně poetické.

Čtvrtý poslední den jsme se s žáky odebrali k rybníkům, asi 1km od zámku, kde jsme navázali na techniku lavírované tuše – akvarel. Vodní hladiny, keře a stromy byly pro akvarel a začínající malíře velmi vhodné. Ukázalo se, že trening při lavírované tuši žákům pomohl při těžké technice akvarelu.
A odpočinkový den s objektovou tvorbou také. Vzniklo několik zajímavých prací, které bavily jak žáky, tak nás pedagogy. Sláva slunečným dnům!!!

Mgr. Michaela Kopřivová, Mgr. Jakub NovákMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava