AVE ART Ostrava>Aktuality>Seminář o cirkulární ekonomice a návštěva společnosti IdeaHub z.s.

Seminář o cirkulární ekonomice a návštěva společnosti IdeaHub z.s.

19/11/2018

SEMINÁŘ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

V říjnu jsme navštívili Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a.s., ve kterém se konala přednáška zabývající se cirkulární ekonomikou. Tato akce byla primárně určena firmám, příspěvkovým organizacím a pozváni byli i žáci čtvrtého ročníku oboru Průmyslového designu.

Seminář se zabýval tématem cirkulární ekonomiky obecně, dále ekologickým zacházením s odpady, recyklací a zaváděním těchto šetrných přístupů do výrobních procesů. O přestávkách došlo k navázání několika případných spoluprací se společnostmi jako je IDEA HUB z.s., INCIEN a další. Konkrétně se domluvily exkurze a spolupráce na několika případných projektech.

Žáci z této akce byli skutečně nadšeni, povědomí o cirkulární ekonomice a procesech s ní spojených by měl dle mého názoru mít každý žák oboru Průmyslového designu. Zachování prostředí, ve kterém žijeme by měl být u každého produktu problém číslo jedna. Pokud designér neřeší tyto principy tak i produkt, který vytváří, nesplňuje dnešní nároky. Ale je potřeba je do této problematiky patřičně zasvětit. V tom tato akce úspěšně pomohla.

    

NÁVŠTĚVA SPOLEČNOSTI IDEA HUB  z. s.

Na základě semináře o cirkulární ekonomice došlo, začátkem listopadu, k návštěvě společnosti Idea Hub.  Tato společnost se zabývá inovačními technologiemi, propojováním firem mezi sebou nebo žáků a firem. Byli jsme provedeni po zázemí vývoje a seznámení jak s  historií společnosti, tak se současnými projekty.

Škola byla oslovena z důvodu navázání spolupráce na různých projektech této inovační společnosti. Ve výsledku jsem se rozhodl pro spolupráci žáků na vývoji modelů pro stavebnici Creo KIT. A současně mají žáci možnost dle vlastního uvážení podílet se na vývoji sdílených kol vyráběných z recyklovaného hliníku.

  

MgA. Dvorský Lukáš


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny