AVE ART Ostrava>Aktuality>2. kolo talentových zkoušek VOŠ

2. kolo talentových zkoušek VOŠ

1/7/2024

2. kolo talentové (přijímací) zkoušky pro školní rok 2024/2025 proběhne dne 26. 8. 2024. V případě zájmu zašlete přihlášku na email simeckova@aveart.cz nebo vyplňte zájem o studium a my Vám zašleme předvyplněnou přihlášku a další informace související s přijímacím řízením. 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025

Obory a přijímané počty studentů:

82-43-N/10 Multimediální tvorba                         2 studenti

82-41-N/22 Design interiérů a zahrad                  2 studenti

82-41-N/23 Průmyslový a produktový design       2 studenti

 

Součástí talentové zkoušky je hodnocení min. 15 kusů donesených domácích prací nebo formou portfolia zaslaného na simeckova@aveart.cz.
Do předmětu uveďte: Přijímací řízení a Vaše jméno a příjmení (např.: Přijímací řízení Jan Novák).

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu  § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení provádí 3členná komise hodnotitelů.

Jednotlivá kritéria pro přijetí uchazečů:

 1. Přijímací pohovor

Při přijímacím pohovoru je zkoumán zájem o daný obor, odborný i všeobecný rozhled, komunikační dovednosti (0-20) a znalost cizího jazyka (0-15 bodů).

Maximum dosažených bodů 35

Minimum dosažených bodů 15

2. Talentová zkouška zahrnuje:

 1. Kresba dle modelu, maximum bodů = 15
 2. Zpracování návrhu dle zadaného tématu, maximum bodů = 15
 3. Domácí práce (min. 15 ks domácích prací), maximum bodů = 15

Maximum dosažených bodů 45

Minimum dosažených bodů 21

 

Celkový výsledek talentové zkoušky vznikne sečtením bodů u jednotlivých kritérií I., II.

Maximální počet dosažených bodů = 80 bodů

Minimální počet dosažených bodů = 36 bodů

            

 • Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je splnění dvou výše uvedených kritérií hodnocení.
 • Uchazeč uspěl u přijímacího řízení v případě dosažení 36 bodů a více.
 • Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. 
 • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
 • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení.
 • Škola nekoná zkoušku v ukrajinském jazyce.
 • Pro rozhodnutí o přijetí uchazeče má přednost, při celkové shodě bodů, uchazeč s vyšším bodovým hodnocením u kritéria II. Hodnocení donesených domácích prací. V případě stále trvající shody u tohoto kritéria, bude přijat uchazeč, jehož součet bodů u kritérií II. Kresba dle modelu a Zpracování návrhu bude větší.

Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny