AVE ART Ostrava>Aktuality>Projekt "Design vám dá práci"

Projekt "Design vám dá práci"

31/5/2018

TV Polar vysílala o projektu v pořadu Studuj u nás

Umělecká škola AVE ART Ostrava v letošním školním roce realizuje vlastní projekt „Design vám dá práci“, na který získala dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji u znevýhodněné skupiny představující rodiče pečující o dítě. Zvýšení uplatnitelnosti je směřováno na designérské profese, umožňující sladění profesního a rodinného života (práce z domu, pružná pracovní doba, zkrácený úvazek dle zakázky, OSVČ apod.).

Realizací projektu dochází ke zvýšení kvalifikace u vybrané skupiny osob prostřednictvím rekvalifikačních kurzů v rozsahu 250 – 300 výukových hodin, které škola standardně nabízí od roku 2007 a jedná se o rekvalifikační kurzy: Zahradní návrhář, Interiérový designér, Grafický designér, Umělecký kovář a Keramická tvorba v praxi. Z celkového počtu přihlášených bylo vybráno 31 osob, kterým mohla škola díky projektu financovaného Evropskou unii předat znalosti a dovednosti v designérských rekvalifikačních kurzech zdarma.

Na začátku projektu (6 /2017) oslovila škola rodiče pečující o malé děti a podstatou jejich zapojení bylo zvýšení či změna svého postavení na trhu práce se záměrem lepšího sladění rodinného a pracovního života. Vybraná skupina byla dle jejich předpokladů a zájmů zařazena do rekvalifikačních kurzů v počtu:

-6 osob do rekvalifikačního kurzu Grafický designér,

-9 osob do kurzu Interiérový designér,

-5 osob do kurzu Zahradní návrhář,

-6 osob do Keramické tvorby v praxi

-a 5 osob do kurzu Umělecký kovář.

Po celou dobu vzdělávání v designérských rekvalifikačních kurzech školy, byla účastníkům projektu nabídnuta služba hlídání dětí v době konání všech aktivit projektu, doplňkové aktivity rozšiřující vzdělávání v jazyce anglickém, počítačových dovednostech, ekonomice zaměřené na zaměstnanecký poměr nebo na zahájení podnikatelské činnosti a komunikaci se zákazníkem. Zároveň si mohou účastníci projektu zapůjčovat odbornou literaturu (cca 40 ks) podporující snadnější vstup či působení na trhu práce.

V současné době vykonávají účastníci projektu závěrečné zkoušky v jednotlivých rekvalifikačních kurzech, kdy poslední zkouška se bude konat v červnu. Zároveň probíhá oslovování potencionálních firem, jelikož v rámci projektu dojde k podpoře tří osob formou mzdových příspěvků zaměstnavatelům po dobu tří měsíců.

Projekt spatřujeme jako velmi přínosný vzhledem k dobře vybrané skupině rodičů, kteří již využívají nebo plánují využívat na trhu práce nově získané znalosti a dovednosti z jednotlivých designérských profesí. Zároveň byla navázána spolupráce mezi účastníky z různých oborů: např. keramička oslovila kováře, aby jako doplněk mohla ke keramickým výrobkům prodávat i kovářské práce či šperky nebo spolupráce na výrobku kombinující kov a keramiku. Zároveň účastnice RK Grafického designéra zpracovala firemní identitu (logo, vizitky, webové stránky, letáčky) pro účastníci RK Interiérového designéra, která připravuje zahájení své podnikatelské činnosti od července 2018.

 

 

 

Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava