AVE ART Ostrava>Aktuality>Přijímací zkoušky na vysoké školy

Přijímací zkoušky na vysoké školy

4/11/2019

Naše úspěšná absolventka oboru Průmyslový design, Barča Bezděková, byla tak laskavá a podělila se o své zkušenosti z přijímacích zkoušek na umělecké obory. Barče moc děkuji a přeji jí hodně úspěchů v dalším studiu.

JAK SE PŘIPRAVIT KE ZKOUŠKÁM NA UMĚLECKOU VŠ

„Pokud se rozhodneš, že chceš pokračovat ve studiu uměleckého oboru na vysoké škole, je nutno splnit mnoho požadavků, které školy vyžadují, aby ses dostal/a tam, kam si přeješ. Základem je zvolit si správný obor, který může být úplně odlišný od toho, co jsi studoval/a doposud, ale musí tě bavit a naplňovat. Také je vhodné si nastudovat co nejvíce, ať už z historie, nebo současnosti. Tvůj zájem se projeví při pohovoru s vedoucími oboru a jinými pedagogy, za který jsi také bodově hodnocen/a. Já jsem se hlásila na tři české vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Byla jsem přijata na všechny tyto školy a ráda bych Ti tak předala informace o tom, jak zkouška na každé z těchto škol probíhá, jak se připravit, a jak co nejlépe uspět. V článku popisuji průběh zkoušek na obor Průmyslový design – na jiných oborech se postup může lišit.

Přihlášky se odesílají zhruba do 30. listopadu, jejich součástí bývá životopis, motivační dopis, potvrzení o studiu a případně certifikáty z programu ERASMUS+. Přihlášky vždy doprovází administrativní poplatek za zkoušku, jehož doklad musíš přiložit do obálky k přihlášce a dalším dokumentům. Zkoušky se dělí na dvě kola – 1. kolo někdy bývá dálkové, 2. kolo je vždy prezenční.

Nejdůležitější částí je PORTFOLIO, které musí splňovat požadavky školy, které Ti přijdou v dopise nebo emailem. Doporučuji budovat své portfolio již od prvního ročníku, sbírat fotografie svých prací, a to nejen školních, ale především volných vlastních výtvorů.

Při následném výběru prací do portfolia doporučuji konzultaci s Tvým pedagogem. Portfolio se dělí na část oborovou a uměleckou – kresby figury, zátiší, studie, malba apod.

Zkoušky probíhaly od ledna do konce února, na každé škole v rozmezí 3 – 5 dnů. Plníte několik úkolů denně, nejdůležitější je SPLNIT ZADÁNÍ A DODRŽET PODMÍNKY – použít určený materiál – nesmíte použít jiné lepidlo, jiný papír apod.

UTB Zlín

Historicky významná škola, ve studentském malebném městě. Dominuje zde moderní architektura v kontrastu s cihlovými Baťovskými domky. Zkoušky jsou velmi dobře organizované, ale nevýhodou může být, že některé obory mají sídlo přes celé město – 15min chůze od sebe. Takto budete přecházet i v době studia několikrát denně. Škola je výborně vybavena a má prosvětlené ateliéry.

1. kolo zkoušky – POTFOLIO

Ve Zlíně požadují přivézt portfolio i kresby v originále – ponesete si velké formáty v deskách – nesmí být srolované, což komplikuje přepravu ke zkouškám. Portfolio posuzuje porota, která Vás vyřadí nebo pošle do dalšího kola. Dozvíte se to tentýž den.

2. kolo – TEST A ÚKOLY

Zkoušky začínají všeobecným testem – každý obor má jiný. Test vychází z vědomostí, které byste měli mít ze studia daného oboru na SUŠ. Test shledávám středně obtížným. Tento test Vám bude vyhodnocen při pohovoru, kde hovoříte s 5-8 lidmi, a zpětně se Vás ptají na otázky v testu. Při pohovoru musíte dokázat, že máte zájem o daný obor, že máte velmi dobrý přehled a vždy padne otázka: „Proč jste si vybral/a naši školu?

Umělecké úkoly – na UTB musíte používat výhradně materiál dodaný školou. Počítejte s tím, že nebude dostatek nůžek, pravítek apod. Úkoly jsou jak abstraktní, tak konkrétní. Na designu se často pracuje s papírem, či špejlemi pro vytvoření kompozice nebo produktu. 

UMRUM Praha

Jedna z nejstarších a nejlepších uměleckých škol, všemi vychvalovaná. Leží v centru Prahy, v krásné staré budově naproti Rudolfina. Zkoušky jsou dobře organizované. Při zkoušce doporučuji správně číst a pochopit zadání úkolu, které může být často zavádějící. Zkoušky na této škole jsou pro některé velmi obtížné, na obory se hlásí stovky lidí, ze kterých jsou přijati jen 3-4 uchazeči. V průběhu zkoušek dostanete školní papíry, smíte tvořit výhradně na ně. Na některých oborech vám nedají náhradní – máte jen jeden pokus! Další pomůcky jsou Vaše vlastní.

1. kolo - Trvá jeden den a skládá se ze tří úkolů, na které máte pouze pár hodin. Součástí je také odpovědět na cca deset otázek – malý test vašeho přehledu, ale také angličtiny.

  1. kreslená kompozice na nějaké téma
  2. studie předmětu v různých měřítkách
  3. design produktu – několik skic z více pohledů

První kolo je velmi časově náročné, může se zdát že nějakou část nestihnete. V tento den je současně posuzováno i portfolio – uspěl/neuspěl. Na základě těchto dvou částí vás bud vyřadí, nebo pošlou do druhého kola. To se ale dozvíte až další den, pouze hodinu před začátkem kola druhého.

2. kolo – trvá tři dny, kdy plníte 2-3 úkoly denně. Pokud uchazeč neuspěje v jednom ze zadaných úkolů, automaticky neuspěl v celém kole:

1. den: Začíná všeobecným testem. Test se týká spíše dějin umění a je docela náročný, i když patříte mezi jedničkáře na SUŠ :) Doporučuji si nastudovat i méně známá díla, hlavně dataci i místo narození autorů. Na test máte poměrně dost času - 45min. Oborový úkol - Kresba portrétu uhlem na A1, podle živého modelu.

2. den - Studie předmětu – realistická kresba tužkou/uhlem, navazuje další úkol – stejný předmět, ale váš designový návrh. Hodnotí se tvar, originalita, ale také umístění na formát a kresba.

3. den - Dva úkoly zaměřené na váš obor – design produktu.

4. den - Delší celodenní projekt – komplexní zadání. Návrh produktu, popis, k němu návrh obalu a také výroba obalu z papíru. Modelování z hlíny v několika měřítkách – časově náročná část.

Poslední den jste zváni k pohovorům, které jsou dlouhé, ale nejsou zdaleka tak nudné jako na jiných školách. Dotknete se mnoha témat, od jídla po politiku, což vám umožní poznat vedoucí oboru i studenty. Na pohovoru uvidíte všechny své výtvory a společně si prolistujete portfolio.

Pohovor shledávám nejdůležitějším rozhodujícím faktorem pro vás – zjistíte, zda jsou vám vedoucí oboru sympatičtí, zda máte společné názory apod.

 ZČU Plzeň

Moderní, nová škola v univerzitním areálu v Plzni. Škola úzce spolupracuje s jinými fakultami, je součásti areálu s výbornou menzou a kavárnami. Škola pořádá přípravný letní kurz, kterého jsem se účastnila a připravil mě na to, co se ode mne na této škole očekává.

1. kolo - Probíhá dálkově zasláním elektronického portfolia, dostanete rozhodnutí uspěl/neuspěl.

2. kolo - Trvá tři dny, po které zpracováváte úkoly. Na zpracování úkolu máte určené pomůcky a materiál.

Dva úkoly zahrnují modelování z hlíny – abstraktní úkol a jeden kompoziční/geometrický. Jeden úkol je zaměřen na kompozici ze špejlí – např. vyjádření síly, tepla, léta, větru. Dva úkoly jsou zaměřeny na design produktů. Většinou odevzdáte min. 3 různé návrhy.

Posledním úkolem bývá studijní kresba předmětu alespoň ze třech pohledů. Součástí druhého kola je také přátelský pohovor, kde projevíte svůj zájem a především přehled v oboru. Ptají se na vaše oblíbené činnosti, jídlo i designéra. Popíšete jim své portfolio. Oblíbená otázka směřuje k historii školy a jejímu jmenovateli.

Výsledky se dozvíte po několika týdnech od ukončení zkoušky, přeji každému kdo se rozhodne pokračovat v uměleckém oboru mnoho úspěchů.“Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava