AVE ART Ostrava>Aktuality>Vybraní žáci na zahraniční mobilitu

Vybraní žáci na zahraniční mobilitu

25/2/2022

Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt programu Erasmus+ vedený pod názvem "Mezinárodní odborné mobility". V rámci projektu proběhne odborná mobilita, která se uskuteční v období od 24. 4. do 12. 5. 2022. Mobilita se bude konat ve španělském městě Granada a bude zaměřena na uměleckou techniku yesería. Jedná se o dekorativně vyřezávaný štuk do omítky, který se používá ve Středomoří a hl. na Pyrenejském poloostrově. Vybraní žáci pojedou tentokrát do firmy Artesanía Nazarí, která tuto techniku vyučuje. Na jejich práce a technologický postup se můžete podívat zde: http://artesanianazari.es/

Na odbornou mobilitu bude vybráno 20 žáků a odborný pedagogický doprovod bude zajištěn pedagožkami MgA. Brůnovou a Mgr. Wilczkovou. 

Vybraní žáci na mezinárodní mobilitu (1. a 2. skupina)

Žáci AVE ARTu, jsme velmi rádi, že máte zájem o zahraniční mobilitu. Přihlásilo se vás 32, ale  muselo dojít k výběru 20 žáků podle předem vyhlášených kritérií. Vybraným žákům gratulujme a žákům, kteří se na tuto mobilitu bohužel nedostali oznamujeme, že budete mít další možnost a to hned v červnu a v září 2022 (připravujeme vyhlášení výzvy koncem března).

Tabulka obsahující body za jednotlivá kritéria je vyvěšena na nástěnce školy (u studijního oddělení) a vybraní žáci nejsou uváděni dle dosažených bodů. 

1. skupina 

1. Rychetská  Beatricie 1R/Design interiéru
2. Kadárová Kateřina 1R/Průmyslový design
3. Kovačíková  Anita 2R/Grafický design
4. Andreevová  Michaela 2R/Motion design
5. Hančilová  Ellen 2R/Motion design
6. Klimszová  Emilie 3R/Grafický design
7. Dušková  Ema 3R/Grafický design
8. Řehák Patrik 2R/Umělecké kovářství
9. Muhrová  Barbora 3R/Motion design
10. Výtisk  David 3R/Grafický design

 

2. skupina

1. Rundtová Karolína 1R/Motion design
2. Schimanietzová Kateřina 1R/Motion design
3. Buganský  Eduard 2R/Průmyslový design
4. Krepková  Marie 2R/Průmyslový design
5. Šalmík Štěpán 2R/Grafický design
6. Juřicová Kateřina 3R/Grafický design
7. Pryszcz Štěpán 3R/Průmyslový design
8. Baščáková  Viktoria 3R/Grafický design
9. Pawlowski Dominik 3R/Průmyslový design
10. Klapetková Adéla VOŠ

Náhradníci: Kubalová Monika, Ondřej Voznička, Demková Veronika

Komise: Ing. Stehlíková, Mgr. Wilczková, Mgr. Jackson, Mgr. Kopřivová, MgA. Brůnová

 

Přípravné kurzy v učebně 2. ročníku od 10. 3. do 22. 4. 2022

10. 3. 2022 od 16.00 do 18.15 hod - organizační příprava, Ing. Stehlíková

14. 3. 2022 od 16.00 do 18.15 hod  - odborná příprava, Mgr. Wilczková 

21. 3. 2022 od 16.00 do 18.15 hod - jazyková příprava, Mgr. Jackson 

31. 3. 2022 od 16.00 do 18.15 hod - jazyková příprava, Mgr. Jackson (upozornění pro žáky 3. ročníku, kteří se zúčastní jazykové přípravy od 16.45 do 18.15 hod)

4. 4. 2022 od 16.00 do 18.15 hod - jazyková příprava, Mgr. Jackson

Další termíny budeme postupně zveřejňovat. 

 

Kritéria výběru 20 žáků včetně 2 náhradníků (zveřejněno dne 9. 12. 2021):

  • žák 1. - 3. ročníku bez výrazného zdravotního omezení a očkovaný proti COVID-19 (kritérium bez bodového hodnocení) a 1 - 2 studenti VOŠ, 
  • Motivace účasti na odborné mobilitě (nepočítá se pár vět, klidně se rozepiš).  V přihlášce je uvedena pod body: 1) Napiš, proč bychom měli vybrat právě tebe, 2) Napiš, proč se hlásíš na odbornou mobilitu (min. 5 důvodů). 
  • výtvarné hodnocení: přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučení odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.), žák během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.),
  • prospěch, školní docházka a chování (na kritérium prospěchu nebude brán zřetel u žáků s podpůrným opatřením od Pedagogicko-psychologické poradny),
  • úroveň jazyka anglického.

Každé kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů (1 nejslabší X 5 nejlepší) a všechna kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí. 

Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku do 31. 1. 2022. Koncem února budou zveřejněni vybraní žáci, kteří budou na informační schůzce blíže seznámeni s podmínkami a organizací zahraniční mobility. 

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je získání nových odborných znalostí a dovedností, které se nevyučují na AVE ART Ostrava. Po získání těchto jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží žák: Europass mobility https://europass.cz/

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole již podruhé, Domem zahraniční spolupráce, udělen Certifikát Erasmus+ platný do roku 2027. 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny