AVE ART Ostrava>Aktuality>Vybraní žáci a studenti na zahraniční odbornou mobilitu

Vybraní žáci a studenti na zahraniční odbornou mobilitu

15/9/2023

Žáci a studenti AVE ARTu, jsme velmi rádi, že máte zájem o zahraniční odborné mobility, a že si uvědomujete, kolik nového vám tato zkušenost může přinést. Přišlo nám celkem neuvěřitelných 44 přihlášek, ale i na tuto mobilitu muselo dojít k výběru 20 žáků a studentů podle předem vyhlášených kritérií. Vybraným žákům a studentům gratulujeme a těm, kteří se na tuto mobilitu bohužel nedostali oznamujeme, že připravujeme další mobilitu na 2. pololetí tohoto školního roku. Výběr byl opravdu těžký, jelikož řada z vás si dala velmi záležet na motivačním dopise, máte skvělé umělecké výsledky ve studovaném oboru a chcete poznávat něco nového. 

Tabulka obsahující body za jednotlivá kritéria je vyvěšena na nástěnce školy u kariérové poradkyně Mgr. Jackson a vybraní žáci nejsou uváděni dle dosažených bodů. 

 1. skupina - Navrhování interiérů

1. Kotas Klaudie Anna 3.R Design interiéru
2. Wegmann Max Marian 3.R Design interiéru
3. Rainischová Stela 2.R Design interiéru
4. Jurištová Simona 3.R Design interiéru
5. Waluszová Jiřina 3.R Grafický design
6. Sekaninová Emma 2.R Design interiéru
7. Babiák Mikuláš 2.R Průmyslový design
8. Sojková Zuzana  3.R Design interiéru
9. Szkanderová Nikol 2.R Design interiéru
10. Foltýnová Nelly  2.R Design interiéru

Náhradník: Šeligová Michaela Gabriela

2. skupina - Fotografie a její zpracování

1. Zajíček Jakub 2.R Multimediální tvorba - VOŠ
2. Grossmannová Lucie 3.R Grafický design 
3. Tartaini Eliška 2.R Grafický design
4. Fedičová Karolína 2.R Multimediální tvorba - VOŠ
5. Pienčáková Daniela  3.r Grafický design
6. Mackrill Francesca Molly 2.R

Motion design

7. Slívová Nikol 2.R Grafický design
8. Hašková Eliška 2.R Průmyslový design
9. Galužná Kateřina 3.R Grafický design
10. Božoňová Viktorie Anna 3.R Průmyslový design

Náhradníci: Krepková Marie

Komise: Ing. Stehlíková, Mgr. Jackson, Jana Kellermannová, MgA. Brůnová, Mgr. Filipová, Mgr. Slepička, Mgr. Kišová, 

Přípravné kurzy v učebně 3.B od 20. 9. do 13. 10. 2023

20. 9. 2023 od 16.00 do 18.15 hod - organizační příprava, Ing. Stehlíková

26. 9. 2023 od 16.00 do 18.15 hod - odborná příprava, MgA. Zelničková Brůvnová, Jana Kellermannová

27. 9. 2023 od 16.00 do 18.15 hod - jazyková příprava, Mgr. Jackson

4. 10. 2023 od 16.00 do 18.15 hod - jazyková příprava, Mgr. Jackson

11. 10. 2023 od 16.00 do 18.15 hod - organizační příprava, Ing. Stehlíková

 

Příspěvek 20.6.2023

Škola je velmi hrdým a dlouholetým držitelem Akreditace Erasmus+, díky které můžeme pro žáky, studenty a pedagogy připravovat na každý školní rok zahraniční odborné mobility, soutěže, kurzy, praxe a další mezinárodní aktivity.

Není tomu jinak ani ve školní roce 2023/2024. První mobility se uskuteční v termínu od 15. do 27. 10. 2023 a to ve španělském městě Valencie. Žáci 2. - 4. ročníku a studenti VOŠ 2. - 3. ročníku si můžou vybrat hned ze dvou zaměření odborné mobility:

1) Navrhování interiérů: This activity is based on a real interior design project where the student has to imagine and materialize in a CAD visualization proposal with his own vision for an hypothetical brand new shop using CAD and Visualization Software to perform the solution. 

Výuka bude probíhat ve firmě Procad a využívat se budou SolidWorks pro modelovaní a PHOTOVIEW na renderování.

2) Fotografie a její zpracování: Creation of audiovisual project from scratch - personal corporate identity manual (presentation, introduction to the creation of audiovisual content, introduction to ADOBE tool design programs (illustrator and photoshop), incursion in the creation of a graphic identity manual, document export formats for printing and projects).

Výuka bude probíhat nejen v učebně, ale stěžejně přímo ve městě Valencie pod vedení fotografa - https://aureliotosta.com/work.

Na každé zaměření bude vybráno 10 žáků/studenů + 1 náhradník.

Kritéria výběru 20 žáků/studentů včetně 2 náhradníků:

  • žák 2. - 4. ročníku, student VOŠ 2. - 3. ročníku bez výrazného zdravotního omezení (kritérium bez bodového hodnocení)
  • Motivační dopis (nepočítá se pár vět, rozepiš se). Napiš, proč bychom měli vybrat právě tebe.
  • Napiš, proč se hlásíš na odbornou mobilitu, co tě k tomu motivuje a buď konkrétní v min. 10 bodech. 
  • Výtvarné hodnocení: přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučení odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.), žák/studen během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.).
  • Prospěch, školní docházka a chování (na kritérium prospěchu nebude brán zřetel u žáků s podpůrným opatřením od Pedagogicko-psychologické poradny).
  • Úroveň jazyka anglického.

Dílčí kritéria májí bodové rozpění 1 - 5 bodů (1 nejslabší X 5 nejlepší) a kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí. 

Pokud máš zájem, vyplň přihlášku do 7. 9. 2023. V polovině září budou zveřejněni vybraní žáci/studenti, kteří budou na informační schůzce blíže seznámeni s podmínkami a organizací zahraniční mobility. Vybraní účastníci se musí účastnit přípravných aktivit zaměřených na organizační, jazykovou a odbornou přípravu v odpolední hodinách před odjezdem. 

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je získání nových odborných znalostí a dovedností, které se nevyučují na AVE ART Ostrava. Po získání těchto jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží žák: Europass mobility https://europass.cz/

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole již podruhé, Domem zahraniční spolupráce, udělen Certifikát Erasmus+ platný do roku 2027. 

 

V případě velkého počtu přihlášených, bude přihlédnuto k tomu, že žák/student již byl, či nebyl na zahraniční mobilitě v dané zemi. 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny