AVE ART Ostrava>Aktuality>Vybraní žáci na zahraniční mobilitu SK

Vybraní žáci na zahraniční mobilitu SK

3/5/2022

Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt programu Erasmus+ vedený pod názvem "Mezinárodní odborné mobility" a v rámci projektu proběhne odborná mobilita, která se uskuteční v období od 12. 6. do 30. 6. 2022.

Mobilita se bude konat na partnerské škole Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - Hámre a bude zaměřena na zlatnickou techniku – výroba šperků s osazováním kamenů. Na akci bylo vybráno 8 žáků z 1. a 2. ročníku, odborný pedagogický doprovod bude zajištěn zástupcem ředitele pro uměleckou činnost Ing. Břuskou. 

Vybraná skupina žáků

1. Roland  Hekele 1R/Umělecké kovářství
2. Petr Vacek 1R/Umělecké kovářství
3. Václav  Fichna 1R/Umělecké kovářství
4. Richard  Mojžíš 1R/Průmyslový design
5. Denis Kuběna 2R/Umělecké kovářství
6. Tobiáš  Ondrušek 2R/Umělecké kovářství
7. Patrik Řehák 2R/Umělecké kovářství
8. Maria Krepkova 2R/Průmyslový design

Náhradník: Kozubek Matěj

Komise: Ing. Břuska, Ing. Stehlíková, Ing. Prokop

Vybraná skupina žáků není uváděna dle získaných bodů a bodové hodnocení je k nahlédnutí u Ing. Břusky. 

První informační schůzka se uskuteční 11. 5. 2022 v 16.00 hod.

 

Kritéria výběru 8 žáků včetně 2 náhradníků:

1) žák 1. - 2. ročníku bez výrazného zdravotního omezení a očkovaný proti COVID-19 (pokud bude ze Slovenské republiky vyžadováno) a studenti VOŠ (kritérium bez bodového hodnocení) 

2) motivace účasti na odborné mobilitě (nepočítá se pár vět, rozepiš se), v přihlášce je uvedena pod body: 1) Napiš, proč bychom měli vybrat právě tebe, 2) Napiš, proč se hlásíš na odbornou mobilitu (min. 5 důvodů). 

3) výtvarné hodnocení: přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučení odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.), žák během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.)

4) prospěch, školní docházka a chování (na kritérium prospěchu nebude brán zřetel u žáků s podpůrným opatřením od Pedagogicko-psychologické poradny)

Kritéria 2., 3., a 4. májí bodové rozpění 1 - 5 bodů (1 nejslabší X 5 nejlepší) a všechna kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí. 

Pokud máte zájem, vyplňtepřihlášku do 21. 4. 2022. Koncem dubna budou zveřejněni vybraní žáci, kteří budou na informační schůzce blíže seznámeni s podmínkami a organizací zahraniční mobility. 

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je získání nových odborných znalostí a dovedností, které se nevyučují na AVE ART Ostrava. Po získání těchto jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží žák: Europass mobility https://europass.cz/

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole již podruhé, Domem zahraniční spolupráce, udělen Certifikát Erasmus+ platný do roku 2027. 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava