AVE ART Ostrava>Aktuality>Vybráni žáci na zahraniční odbornou mobilitu v Hodruša-Hámre

Vybráni žáci na zahraniční odbornou mobilitu v Hodruša-Hámre

22/11/2022

Ve školním roce 2022/2023 probíhá projekt programu Erasmus+ a v rámci projektu proběhne odborná mobilita, která se uskuteční v období od 22. 1. do 9. 2. 2023.

Mobilita se bude konat na partnerské škole Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - Hámre a bude zaměřena na repliku historického šperku. Na mobilitu je vybráno 8 žáků a odborný pedagogický doprovod bude zajištěn zástupcem ředitele pro uměleckou činnost Ing. Břuskou. 

Vybráni žáci na mezinárodní mobilitu 

Žáci AVE ARTu, jsme velmi rádi, že máte zájem o zahraniční mobilitu. Přihlásilo se vás 20, ale  muselo dojít k výběru 8 žáků podle předem vyhlášených kritérií. Vybraným žákům gratulujeme a žákům, kteří se na tuto mobilitu bohužel nedostali, oznamujeme, že budou mít další možnost ve školním roce 2023/2024.

Tabulka obsahující body za jednotlivá kritéria je vyvěšena na nástěnce školy (u kariérového poradce) a žáci níže nejsou uváděni dle dosažených bodů. 

1.  Tataini  Eliška  1. ročník/GD
2.   Štencel  Matěj  1. ročník/UK
3.   Říman   Dominik  1. ročník /UK
4.   Kubíček  Jakub  1. ročník/UK
5.   Galužná  Kateřina  2. ročník/GD
6.   Illyková  Michaela  2. ročník/GD
7.   Waluszová  Jiřina  2. ročník/GD
8.   Dubiaková  Ellen  2. ročník/GD

Náhradník:

Komise: Ing. Břuska, Ing. Stehlíková, Kellermannová, Mgr. Jackson, Mgr. Slepička, Mgr. Filipová, Mgr. Wilczková

Součástí projektu Erasmus+ bude i realizace replik krojových těšínských šperků pro Muzeum Těšínska vytvořených filigránovou technikou. Tato spolupráce vznikla na základě setkání s kurátorkou sbírky Mgr. Kaminskou. Na odbornou mobilitu byli vybráni žáci, kteří již s touto technikou byli seznámeni v ateliérech partnerské školy.

1. Fichna  Václav 2. ročník/UK
2. Kuběna  Denis  3. ročník/UK
3. Vacek Petr 2. ročník/UK
4. Ondrušek Tobiáš 3. ročník/UK
5. Hekele Roland 2. ročník/UK

Náhradník: Richard Mojžíš

Kritéria výběru 8 žáků včetně 1 náhradníka:

1) žák 1. - 3. ročník bez výrazného zdravotního omezení a studenti VOŠ (kritérium bez bodového hodnocení),

2) Motivace účasti na odborné mobilitě (nepočítá se pár vět, klidně se rozepiš). V přihlášce je uvedena pod body: 1) Napiš, proč bychom měli vybrat právě tebe (napiš něco o sobě a tvojí výtvarné tvorbě, min. v rozsahu 1/2 A4), 2) Napiš, proč se hlásíš na odbornou mobilitu (min. 5 důvodů , které více rozepiš). 

3) výtvarné hodnocení: přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučení odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.), žák během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.),

4) prospěch, školní docházka a chování (na kritérium prospěchu nebude brán zřetel u žáků s podpůrným opatřením od Pedagogicko-psychologické poradny),

5) v případě účasti na zahraniční odborné mobilitě v Hodruša-Hámre, dojde k odečtení 3 bodů z celkového počtu dosažených bodů.

Kritéria 2., 3., a 4. májí bodové rozpění 1 - 5 bodů (1 nejslabší X 5 nejlepší) a všechna kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí. 

Jelikož v současné době nevíme, jaká bude situace ohledně Covidu, musíme v přihlášce evidovat, zda je žák očkovaný nebo ne. Do zahájení mobility může dojít ke změně a očkování bude vyžadováno. V tomto případě by muselo dojít k nutnosti zajištění očkování nebo výměny žáka za náhradníka.

Pokud máte zájem, vyplňtepřihlášku do 11. 11. 2022. V polovině listopadu budou zveřejněni vybraní žáci, kteří budou na informační schůzce blíže seznámeni s podmínkami a organizací zahraniční mobility. 

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je získání nových odborných znalostí a dovedností, které se nevyučují na AVE ART Ostrava. Po získání těchto jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží žák: Europass mobility https://europass.cz/

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole již podruhé, Domem zahraniční spolupráce, udělen Certifikát Erasmus+ platný do roku 2027. 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny