AVE ART Ostrava>Aktuality>Preventivní programy s Městskou policií Ostrava

Preventivní programy s Městskou policií Ostrava

23/6/2023

V měsíci červnu měli žáci 1. a 2. ročníku hned dva preventivní programy s Městskou policií Ostrava. Policisté oddělení prevence seznámili žáky s problematikou právního vědomí a digitální stopy.

Preventivní program "Digitální stopa"

V rámci projektového dne byli žáci 2. ročníku seznámeni s pojmem digitální stopy. Se žáky policisté probrali možnosti jejího zneužití, využití v personalistice a ochranou svého soukromí na internetu. Dále se zaměřili na osobní a citlivé údaje, o jaké údaje se vlastně jedná a rizika jejich uveřejnění na internetu. V poslední teoretické části byli žáci seznámeni s rizikovými jevy jako je např. sexting, kybergooming nebo kyberstalking a dopady nenávistných projevů na pachatele a oběti. Nedílnou součástí bylo předání kontaktů na organizace, které se zabývají pomocí obětem trestné činnosti nejen na internetu.

Poslední dvě hodiny projektového dne byly vyhrazeny samostatné práci žáků, kdy si připravili prezentace a informační plakáty, se kterými seznámili v následujícím dnu žáky 1. ročníku, a které jsou vystaveny v prostorách školy. 


Preventivní program "Právní vědomí" 

Žákům 1. ročníku byli předány informace o skutkových podstatách některých trestných činů a přestupků, o jejich následcích a dopadech. Také byli seznámeni s průběhem přestupkového řízení, výši trestů. Vše bylo vysvětleno na konkrétních kazuistikách. 


Děkujeme za kvalitně připravené preventivní programy policistům oddělení prevence, kteří v rámci projektových dnů pracovali s žáky interaktivně a využívali metody brainstormingu, pracovních listů a peer to peer learningu (předávání zkušeností žáky 2. ročníku žákům 1. ročníku).

Kontakt na preventivní oddělení Městské policie Ostrava


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny