AVE ART Ostrava>Aktuality>Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

28/6/2022

Škola byla oslovena Ministerstvem školstvím ohledně pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou. Pro tuto novou formu maturitní zkoušky se rozhodly žákyně oboru Průmyslový design a smyslem nové maturity je ověřit možnosti formy zkoušky v podobě komplexní absolventské práce (profilové maturitní zkouška).

Účast na pokusném ověřování byla časově velmi náročná, ale výsledky maturitní práce stály za toto úsilí. Součástí nové podoby profilové části maturitní zkoušky byla spolupráce s firmami a vysokými školami, které společně s vedoucím oboru stanovili zadání maturitní práce a pak už došlo k intenzivní spolupráci mezi institucemi, žákyněmi, vedoucím oboru a dalšími odbornými pedagogy. Jsme velmi rádi, že do této podoby maturitní zkoušky se zapojily níže uvedené instituce, kterým patří velké poděkování stejně jako žákyním a pedagogickým pracovníkům. 

S fakultou materiálově-technologickou VŠB-TU spolupracovaly dvě žákyně a jejich zadáním bylo navrhnout nekonvenční šperk nebo módní doplněk. Důraz byl kladen na originální a kreativní design, estetiku a užitnost.

S firmou čalounictví JANYŠKOVÁ s.r.o. spolupracovala žákyně na téma Recykl-art. Originální design užitného produktu s důrazem na ekologii a kreativní „recyklaci“ použitých materiálů.

Ve spolupráci s keramikem Jiřím Břenkem vznikal design se zaměřením na užitnou uměleckou tvorbu v inovativním duchu 21. století. Znovu vzkříšení starých řemeslných hodnot v dané kulturní oblasti aplikovaných kreativním, neotřelým způsobem s cílem vytvořit zajímavý, užitný a funkční produkt.

A v neposlední řadě došlo ke spolupráci s pivovar Beerokracie, kde žákyně pracovala na designu se zaměřením na užitnou uměleckou tvorbu v inovativním duchu 21.století. Znovu vzkříšení starých řemeslných hodnot v dané kulturní oblasti aplikovaných kreativním, neotřelým způsobem s cílem vytvořit zajímavý, užitný a funkční produkt.

Na maturitní zkoušku se přijela z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy podívat Ing. Mgr. Lenka Návratová, vrchní ministerský rada.

O finální podobě této maturity se bude rozhodovat v roce 2023. 


Bližší informace o připravované alternativní zkoušce profilové části maturitní zkoušky

V pokusném ověřování se vychází z předpokladu, že absolvent oboru vzdělání s maturitní zkouškou by měl být schopen:

 • řešit úkoly komplexního charakteru v reálném pracovním prostředí,
 • řešení úkolu souhrnně zpracovat s využitím poznatků z profilujících předmětů oboru vzdělání a
 • kvalifikovaně obhájit.

Hlavní cíle pokusného ověřování:

 • ověřit možnost rozšíření zpracování maturitní práce na komplexnější úroveň zahrnující důležité oblasti znalostí a dovedností z profilu absolventa daného oboru vzdělání s maturitní zkouškou,
 • provázat zpracování komplexní absolventské práce s reálným pracovním prostředím (u potenciálních zaměstnavatelů)
 • ověřit možnost nahrazení profilových zkoušek MZ komplexní maturitní prací spojenou s její obhajobou,
 • odlišit parametry podmínek zadání komplexní absolventské práce od běžné maturitní práce
 • ověřit propojení více forem profilové MZ (např. praktické zkoušky, písemné zkoušky, resp. ústní zkoušky s maturitní prací s obhajobou) do jednoho komplexního celku absolventská práce,
 • ověřit způsob hodnocení komplexní absolventské práce při její obhajobě v rámci souvisejících předmětů profilové části maturity,
 • navrhnout funkční model zadání, zpracování a hodnocení komplexní absolventské práce a po jeho zhodnocení také způsob legislativního ukotvení této formy profilové MZ

Možnou  výhodou komplexní absolventské práce pro žáky je využití tematického zaměření práce při obhajobě propojením s vybranými profilujícími předměty (a předměty obecného a obecně odborného základu).

Komplexní absolventská práce zahrnuje:

 • ­povinné zkoušky z odborných předmětů v profilové části maturitní zkoušky (v rozsahu podle RVP s možností využít všechny  formy dle vyhlášky č. 177/2009 Sb.)
 • ­profilovou zkoušku z českého jazyka konanou formou písemné práce
 • ­profilovou zkoušku z cizího jazyka konanou formou písemné práce (pokud žák maturuje z cizího jazyka)
 • ­profilovou ústní zkoušku z cizího jazyka (pokud žák maturuje z cizího jazyka)

­Komplexní absolventská práce nezahrnuje ústní profilovou zkoušku z českého jazyka.

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava