AVE ART Ostrava>Aktuality>Podpora duševního zdraví a bezpečného klimatu ve třídě 2. ročníku

Podpora duševního zdraví a bezpečného klimatu ve třídě 2. ročníku

28/6/2022

V rámci výtvarného plenéru ve Valašských Kloboukách prožili žáci 2. ročníku zábavné odpoledne s agenturou KamPak? Toto nízkoprahové zařízení organizuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, pomáhá při uplatňování práv a zájmů a zajišťuje sociálně terapeutické činnosti.

Na začátku programu se všichni seznámili navzájem, kdy měl každý definovat svou osobnost pomocí 3 slov. Poté v rámci týmové práce žáci společně plnili 20 úkolů v časovém limitu. Některé byly náročnější, jako např. postavit najednou 3 lidské pyramidy o 3 patrech, složit báseň obsahující předem vybraná slova, udělat společně 200 kliků a 400 dřepů nebo společně zazpívat a nahrát píseň BABY SHARK. I když nakonec časový rekord nebyl překonán, podařilo se splnit všechny úkoly.

Pak přišel na řadu závod s nafouknutými balónky, při kterém někteří museli vystoupit ze své komfortní zóny a v rámci týmu ukázat bojovného ducha. Při hře Živé pexeso došlo na spolupráci ve dvojicích. Pak následovala skupinová práce, kdy měli žáci za úkol vytvořit figurku z daného materiálu tak, aby zobrazovala libovolně vybrané vlastnosti.

Na závěr pak došlo na zhodnocení spolupráce a zpětnou vazbu, podle které si žáci odpoledne užili a načerpali síly k další výtvarné činnosti.

Preventivní program byl realizován v rámci projektu "Podpora duševního zdraví a bezpečného klimatu ve třídě", který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.



Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny