AVE ART Ostrava>Aktuality>Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

11/4/2019

Naše bývalá žákyně, Agata Macoszková, se podělila o zkušenosti ze studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

„Studovala jsem na Ave Artu obor Průmyslový Design. Pro tenhle obor jsem se rozhodla, protože jsem ráda pracovala s různými materiály, chtěla jsem si zkusit navrhnout něco svého a celkově se naučit technologické postupy. Ve školním roce vždycky ke konci pololetí probíhají klauzurní práce. Je to taková "oborová zkouška" na dané téma. Klauzurní práce se skládá z dokumentace (postupy vývoje výrobku - inspirace, návrhy, postupy výroby, technický výkres), model v co nejlepším provedení a ve vyšším ročníku i plakát. No a to nejdůležitější je si pak svou práci obhájit před komisí. Na Průmyslovém designu probíhají obhajoby už od prvního ročníku což je veliké PLUS. Žáky to hodně připraví na studium na vysoké škole, naučí se nebát mluvit a hlavně obhájit si svůj "výrobek", proč to udělali zrovna tak, a ne jinak. Je to i skvělá příprava na maturitu. Obor Průmyslový design je na vysoké úrovni a má široké možnosti, co žákům nabídnout a co všechno si můžou vyzkoušet.

Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou, jsem byla přijata ke studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, obor Výtvarná a technická výchova.

Na výtvarnou výchovu se hlásilo kolem 50 studentů. Přijati byli všichni, co zvládli přijímací řízení, které se skládalo z: domácích prací (všehochuť) a pohovoru z Dějin výtvarné kultury. Na technické výchově jsme měli pouze test všeobecných znalostí. V mém ročníku jsem jediná, která má takovou kombinaci oborů, takže mám a budu mít do budoucna problém s překrývání důležitých předmětů, ale vždycky se dá s vyučujícím nějak domluvit k vzájemné spokojenosti.

Proč jsem se hlásila na tuto kombinaci? Výtvarka mě baví a technická výchova taktéž, a i když to není pokračování Průmyslovém designu, dá se říct, že v určitém směru tyto obory navazují na mé studium na střední škole. Možná se někdy stanu pedagogem a budu učit. Mým cílem je, aby žáci na základní škole nebo střední umělecké škole, chodili do školy rádi a každý si tam našel něco svého, co ho baví a dělá mu radost tak, jak jsem to měla já.”

Pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity budou přijímací zkoušky probíhat v termínu od 11. do 20. května 2019.

 Maturitní práce Agaty Macoszkové bylo divadélko pro děti umístěné v učebně Průmyslového designu.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny