AVE ART Ostrava>Aktuality>Příjem přihlášek na zahraniční mobility

Příjem přihlášek na zahraniční mobility

11/6/2024

Škola je velmi hrdým a dlouholetým držitelem Akreditace Erasmus+, díky které můžeme pro žáky, studenty a pedagogy připravovat na každý školní rok zahraniční odborné mobility, soutěže, kurzy, praxe a další mezinárodní aktivity.

 

Na 1. pololetí školního roku 2024/2025 máme naplánované hned dvě mobility.

1) První mobilita se uskuteční v termínu od 3. do 15. 11. 2024 a to ve španělském městě Valencie. Žáci budoucího 2. - 4. ročníku a studenti VOŠ 2. - 3. ročníku se mohou přihlásit na zahraniční mobilitu zaměřenou na Fotografii a její zpracování: Creation of audiovisual project from scratch - personal corporate identity manual (presentation, introduction to the creation of audiovisual content, introduction to ADOBE tool design programs (illustrator and photoshop), incursion in the creation of a graphic identity manual, document export formats for printing and projects). Výuka bude probíhat nejen v učebně, ale stěžejně přímo ve městě Valencie pod vedení fotografa - https://aureliotosta.com/work.

Na této mobilitě byli žáci v loňském roce a pokud se rozhoduješ, přečti si jejich deníček a pak už budeme čekat na tvoji přihlášku: Deníček z Valencie 2023

Na mobilitu bude vybráno 10 žáků/studenů + 1 náhradník.

2) Druhá mobilita proběhne v italském městě Cortona od 10. do 24. 11. 2024 a to ve škole Instituto di Istruzione Superiore Luca Signorelli Cortona https://www.istitutosignorelli.edu.it/.

Mobilita bude probíhat ve dvou ateliérech a to v keramickém ateliéru (tvorba keramiky/zdobení tradiční pro místní oblast) a v ateliéru multimediální tvorby. Rovněž se mohou přihlásit žáci budoucího 2. - 4. ročníku a studenti VOŠ 2. - 3. ročníku. 

Na mobilitu bude vybráno 10 žáků/studenů + 1 náhradník.

 

Kritéria výběru 20 žáků/studentů včetně 2 náhradníků:

  • žák 2. - 4. ročníku, student VOŠ 2. - 3. ročníku bez výrazného zdravotního omezení (kritérium bez bodového hodnocení)
  • Motivační dopis (nepočítá se pár vět, rozepiš se). Představ se a napiš o sobě, tvých zájmech, účasti v soutěžích a mnoho dalšího, čím chceš zaujmout tříčlennou komisi.
  • Napiš, proč se hlásíš na vybranou zahraniční odbornou mobilitu, co tě k tomu motivuje a buď konkrétní v min. 15 bodech. 
  • Výtvarné hodnocení: přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučení odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.), žák/studen během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.).
  • Prospěch, školní docházka a chování (na kritérium prospěchu nebude brán zřetel u žáků s podpůrným opatřením od Pedagogicko-psychologické poradny).
  • Úroveň jazyka anglického.

Dílčí kritéria májí bodové rozpění 1 - 5 bodů (1 nejslabší X 5 nejlepší) a kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí. 

Pokud máš zájem, vyplň přihlášku do 4. 9. 2024. V následujícím týdnu budou zveřejněni vybraní žáci/studenti, kteří budou na informační schůzce blíže seznámeni s podmínkami a organizací zahraniční mobility. Vybraní účastníci se musí účastnit přípravných aktivit zaměřených na organizační, jazykovou a odbornou přípravu v odpolední hodinách před odjezdem. 

Hrazenoubytování Španělsko, ubytování Itálie, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je získání nových odborných znalostí a dovedností, které se nevyučují na AVE ART Ostrava. Po získání těchto jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží žák: Europass mobility https://europass.cz/

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole již podruhé, Domem zahraniční spolupráce, udělen Certifikát Erasmus+ platný do roku 2027. 

 

V případě velkého počtu přihlášených, bude přihlédnuto k tomu, zda žák/student již byl, či nebyl na zahraniční mobilitě v dané zemi (mínusové body). 

 

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny