AVE ART Ostrava>Aktuality>Národní ceny kariérového poradenství 2020

Národní ceny kariérového poradenství 2020

23/11/2020

Škola se poprvé zapojila do soutěže Národní ceny kariérového poradenství a aktivita "Studuj" získala zvláštní ocenění poroty. Toto ocenění patří především našim absolventům, kteří píší příspěvky o výběru vysoké školy a popisují průběh příjímacího řízení. Všem absolventům školy, kteří posílají své články moc děkujeme a přejeme jim v dalším působení na vysoké škole mnoho úspěchů. 

Hlavní náplní aktivity je on-line komunikace s úspěšnými absolventy školy, kteří pokračovali ve studiu na vysoké škole a vlastními slovy popisují výběr školy a přijímací zkoušky. Zaměřují se na samotnou přípravu, tvorbu uměleckého portfólia, průběh zkoušky, možnosti odvolání až po zjištění výsledků přijímajícího řízení. Jedná se o sdílení vlastních zkušeností z přijímacích zkoušek s žáky střední školy, kteří se teprve rozhodují, jestli budou pokračovat ve studiu, či nikoliv. A pokud ano, tak je záměrem aktivity ujasnění volby školy a včasná příprava na přijímací řízení. Tyto příspěvky jsou vkládány na webovou stránku školy – kariérový poradce a facebook školy.

Během školního roku jsou realizovány navazující aktivity představující individuální nebo skupinové setkávání s kariérovým poradcem, příspěvky kariérového poradce o veletrzích pomaturitního vzdělávání, či termínech přijímacích zkoušek jednotlivých vysokých škol, zajištění prezentace organizace Unilin, vysokých škol samotnými pedagogy nebo studenty. A v neposlední řadě jsou důležitou součástí kariérového poradenství každoroční mezinárodní odborné mobility žáků.

Aktivitu koordinuje kariérový poradce školy od roku 2018 a jednotlivé články si můžete přečíst na samostatném odkaze kariérového poradce nebo v aktualitách školy:

https://ssus.aveart.cz/studium/karierovy-poradce/

https://aveart.cz/aktuality/

Cílem aktivity je podpořit a posílit u žáků střední školy jejich kariérní směřování ve studiu na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Tisková zpráva Národní ceny kariérového poradenství 2020

https://www.dzs.cz/clanek/narodni-ceny-karieroveho-poradenstvi-2020-maji-sve-viteze

Jednu z hlavních cen získal Moravskoslezský pakt zaměstnanosti s aplikací "Můj život po škole", který doporučujeme žákům školy https://www.mujzivotposkole.cz/.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny