AVE ART Ostrava>Aktuality>Mimoškolní vzdělávání na ZUŠ AVE ART Ostrava

Mimoškolní vzdělávání na ZUŠ AVE ART Ostrava

30/6/2018

Projekt „Mimoškolní vzdělávání na ZUŠ AVE ART Ostrava pro sociálně znevýhodněné děti do 12-ti let z rodin se socioekonomickým statusem“

Záměrem projektu je napomoci sociálně slabším rodinám, žijících v ubytovnách a mající nízký sociální statut ve společnosti, které často nedokážou dostatečně naplňovat a zajišťovat kulturně vzdělávací, volnočasové a zájmové potřeby svých dětí, které jsou pak náchylné ke vzniku sociálně-patologických jevů, jako záškoláctví, gamblerství, alkoholismus, drogová závislost, aj. V komerčních ubytovnách je nedostatek vhodných prostor pro zájmovou, hravou vzdělávací a kulturní mimoškolní činnost dětí.

Projekt pomáhá 10 dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, pocházejících z Hotelu domu Vítek v Ostravě  - Hrabůvce.  Jeho realizace je uskutečňována s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava – Jih a napomáhá dětem kvalitně trávit volný čas v příjemném a bezpečném prostředí školy.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny