AVE ART Ostrava>Aktuality>Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

17/6/2019

Projekt eTwinning "Comparing art in the Czech Republic and Spain"

Ve spolupráci s partnerskou školou CEPA ALONSO QUIJANO, Villarrobledo ve Španělsku, jsme úspěšně dokončili mezinárodní projekt Srovnání umění v České republice a ve Španělsku. Tohoto projektu se zúčastnili naši žáci 3. ročníku v rámci hodin Konverzace v anglickém jazyce. Projekt byl zaměřen na rozvoj komunikace v angličtině a sdílení zkušeností žáků z různých zemí a kulturního prostředí. Hlavními oblastmi zájmů bylo umění, historie a architektura. Žáci obou škol se navzájem seznámili v dubnu, kdy si vytvořili své profily v rámci platformy eTwinning. Během května a června představili žáci svou zemi a vybraný počet uměleckých děl, autorů a uměleckých směrů z jejich domovských zemí, které si pro tento projekt vybrali. Prezentace, fotografie a videa byly nahrány do prostředí TwinSpace. Žáci o těchto uměleckých směrech následně diskutovali v anglickém jazyce. 

Prostřednictvím umění měli žáci možnost se dozvědět o kultuře, historii a rázu partnerské země. Kromě toho se žáci seznámili s novou slovní zásobou týkající se popisu umění. Byly také vytvořeny kontakty pro budoucí spolupráci a možnou výměnu žáků v rámci programu Erasmus +. Velkým přínosem byla pro žáky i učitele možnost obeznámit se s nový způsobem práce na mezinárodním projektu.

Na závěr projektu proběhlo setkání žáků obou zemí prostřednictvím online schůzky, během které si žáci mohli otestovat své jazykové znalosti v praxi.

Hlavními body zaměření projektu bylo:

  • rozvíjení znalostí cizích jazyků, jako je mluvení, psaní a čtení originálních textů
  • zvyšování motivace žáků k učení jazyků
  • motivace žáků, aby se dozvěděli o zvycích a kulturách svých zahraničních vrstevníků z Evropy
  • rozšíření znalostí o podobnostech a rozdílech mezi evropskými kulturami a životním stylem
  • rozvíjení kompetencí v oblasti ICT při hledání informací a jejich sdílení
  • podpora samostatné práce žáků

 

Podívejte se na dvě z osmi vytvořených prezenací:

Loutkoherectví

Španělsko


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava