AVE ART Ostrava>Aktuality>Mezinárodní projekt Visegradského fondu

Mezinárodní projekt Visegradského fondu

12/5/2021

Škola se poprvé zapojila jako partnerská organizace do mezinárodního projektu financovaného Visegradským fondem (dále jen V4). V4 je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. 

Projekt „Reconstruction and presentation of early-medieval material culture from Central Europe“ byl zahájen 15. 6. 2020 a potrvá do 11. 12. 2021. V rámci projektu V4 se vyrábí historické repliky artefaktů nalezených v hrobě avarskeho bojovníka ze 7. století. Část artefaktů je kovaná a část litá z bronzu. Díky tomuto projektu si pedagogové a žáci vyzkouší nejen práci restaurátora, ale také tradiční postupy výroby. Na projektu se jako partneři podílí i Muzeum Komárno, v jejichž sbírkách se artefakty nacházejí.

Na červen je naplánováno setkání všech partnerů, které proběhne ve škole a školní kovárně (pokud nám to kovidová situace umožní). Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny