AVE ART Ostrava>Aktuality>Ukončení 4. ročníku a maturita 2020/2021

Ukončení 4. ročníku a maturita 2020/2021

18/3/2021

Ukončení 4. ročníku k 21. 5. 2021

20. 5. 2021          Výuka dle upraveného rozvrhu platného od 1. 4. 2021

21. 5. 2021          Ukončení 4. ročníku a předání vysvědčení v 9.00 hod (žáci budou hodnocení ve všech předmětech kromě Tělesné výchovy)

 

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2021

30. 4. 2021          Žák je povinen nahlásit třídnímu učiteli oponenta maturitní práce (pokud se nebude jednat o pedagoga školy, je nutné s oponentem vyplnit formulář "Návrh na externího oponenta", ke                    stažení:  https://ssus.aveart.cz/skola/dokumenty/)

24. 5. 2021          Didaktický test Anglický jazyk 13.30 - 15.50 hod (časová dotace 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

25. 5. 2021          Didaktický test Český jazyk a literatura 8.00 - 9.45 (časová dotace 85 minut)

31. 5. - 4. 6.         Dokončení a instalace maturitních prací od 8.00 do 12.25 hod 

4. 6. 2021            Odevzdání obhajob maturitních prací

7. 6. 2021            Zveřejnění výsledků didaktických testů Centrem pro zjišťování výsledů vzdělávání   

7. - 11. 6.             Svatý týden

14. - 18. 6.           Ústní maturitní zkouška

 

Maturita 2020/2021

Na základě březnového rozhodnutí MŠMT dochází ke změnám u profilové části maturitní zkoušky. Žák přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud bude chtít žák nahradit zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení. 

Pokud se žák ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nezúčastní nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen (neúspěch celkové hodnocení neovlivní). 

Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení, na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. 

Pokud se žák rozhodne konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, je nutné o tom písemně informovat ředitele školy do 30. 4. 2021 na email: studijnireferent@aveart.cz

Písemnou práci (slohová práce) z předmětů český jazyka a literatura a cizí jazyk v jarním období žáci nekonají.

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce května 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek). Současně se umožňuje, aby kterýkoliv žák podal žádost o opakování ročníku.

Dále bude k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní (závěrečnou) zkoušku.

 

 

 

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny