AVE ART Ostrava>Aktuality>Maturita 2022/2023

Maturita 2022/2023

23/5/2023

Dne 22.5.2023 proběhlo slavnostní zahájení maturitní zkoušky školního roku 2022/2023. Po zahájení následovalo ústní zkoušení z předmětů Jazyk český, Dějiny výtvarné kultury, Technologie, Jazyk anglický a den zakončili žáci oboru Průmyslový design a Umělecké kovářství praktickou zkouškou. 

Pondělí maturitní zkouška dopadla dobře a žákům oborů Průmyslový design a Umělecké kovářství gratulujeme!


Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2023

31. 3. 2023                  Odevzdání vlastního seznamu literárních děl dle pokynů uvedených zde: Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

26. 4. 2023                  Písemná práce z předmětu Jazyk český a literatura v 8.00 hod

27. 4. 2023                  Písemná práce z předmětu Jazyk anglický v 8.00 hod 

27. 4. 2023                  Odevzdání obhajob maturitních prací

28. 4 2023                   Nahlášení třídnímu učiteli oponenta praktické maturitní práce  (pokud se nebude jednat o pedagoga školy, je nutné s oponentem vyplnit formulář        "Návrh na externího oponenta", ke stažení:  https://ssus.aveart.cz/skola/dokumenty/) 

28. 4. 2023                  Ukončení 4. ročníku, Vysvědčení v 9.00 hod

2. 5. 2023                    Didaktický test z předmětu Jazyk anglický v 13.30 hod 

3. 5. 2023                    Didaktický test z předmětu Jazyk český a literatura v 8.00 hod

5. - 12. 5. 2023           Dokončení a instalace maturitních prací

15. - 19. 5. 2023         Svatý týden

22. - 26. 5. 2023         Ústní maturitní zkoušky   

 Harmonogram ústních zkoušek 2023

Aktuální informace o maturitní zkoušce 2022/2023 naleznete na webových stránkách: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Doporučujeme přípravu na maturitní zkoušku prostřednictvím didaktických testů s předchozích let, které si můžete stáhnout včetně záznamových archů a klíčů správných řešení na webovém odkaze: https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

 

 

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny